සෙනසුරාදා 26 නොවැම්බර් 2022 - 4:05:00 පස්වරු (ප.ව.)

ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු අගමැති ධූරයට 


රියාද්, 2022 සැප්තැම්බර් 28 (WAM) -- සෞදි අරාබියේ සල්මාන් බින් අබ්දුල්අසීස් අල් සවුද් රජු විසින් සෞදි අරාබියේ ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු සෞදි අරාබියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරමින් අඟහරුවාදා රාජකීය නියෝගයක් නිකුත් කරන ලදී.

රජු සහභාගී වන කැබිනට් මණ්ඩලයේ සතිපතා සැසිවාරය ඔහුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන බව රාජකීය නියෝගයක් උපුටා දක්වමින් Saudi Press Agency (SPA) ප්‍රකාශ කළේය.

තවත් රාජකීය නියෝගයකින්, රජු විසින් ඔටුන්න හිමි කුමරුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කළේය.

ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාලිඩ් බින් සල්මාන් කුමරු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරමින් සල්මාන් රජු නියෝගයක් ද නිකුත් කළේය. නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස Yousef bin Abdullah Al-Benyan පත් කර තිබේ.

රජු විසින් Talal bin Abdullah Al-Otaibi සහකාර ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරන ලදී.

http://wam.ae/en/details/1395303087572 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala