අඟහරුවාදා 31 ජනවාරි 2023 - 5:14:58 පස්වරු (ප.ව.)

පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදන ඒකක විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම නියාමනය කරන ෆෙඩරල් නීතිය අනුමත කෙරේ

  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية
  • الطاقة والبنية التحتية : اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية

අබුඩාබි, 2022 නොවැම්බර් 22 (WAM) -- බෙදා හරින ලද පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදන ඒකක විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම නියාමනය කරන ෆෙඩරල් නීතියේ අනුමැතිය බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනය කර ඇත.

නව නීතිය මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ ස්වාභාවික සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම, විමෝචනය අඩු කිරීම සහ කාබන් උදාසීනත්වය ළඟා කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පුනර්ජනනීය ප්‍රභවයන්ගෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය සක්‍රීය කිරීම අරමුණු කරයි.

2050 උපායමාර්ගික මුලපිරීම සහ 2050 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති උපායමාර්ගය යන දෙකෙහිම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා රටේ කාබන් පියසටහන අඩු කිරීම, උපරිම විදුලි ඉල්ලුම අනුපාත අඩු කිරීම සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශුද්ධ ශුන්‍ය යන දෙකෙහිම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලි මාවතක් සැකසීම මගින් නව නීතිය මඟින් පාරිසරික සංරක්ෂණ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වන බව බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය Suhail bin Mohammed Al Mazrouei ප්‍රකාශ කළේය.

ගෝලීය බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සමඟ සමගාමීව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ භූමිකාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ශුද්ධ-ශුන්‍ය ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා එහි තල්ලුව තල්ලු කිරීමට ෆෙඩරල් සහ පළාත් පාලන ආයතන මෙන්ම පුද්ගලික අංශය හරහා දරන උත්සාහයන් ඒකාබද්ධ කිරීමට නීතිය උත්සාහ කරන බවට ද Al Mazrouei පැහැදිලි කළේය.

https://www.wam.ae/en/details/1395303104328

WAM / සිංහල