ඉරිදා 29 ජනවාරි 2023 - 10:57:28 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රමුඛයා බවට EIC වාර්තාව පෙන්වා දෙයි


ලන්ඩන්, 2022 නොවැම්බර් 24 (WAM) -- ලෝකයේ විශාලතම බලශක්ති වෙළඳ සංගමයක් වන බලශක්ති කර්මාන්ත කවුන්සිලය (EIC), එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති කර්මාන්තයේ තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, රටේ විවිධ බලශක්ති මිශ්‍රණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රමුඛයා ලෙස එහි පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ලොව පුරා ව්‍යාපාර සඳහා විශාල බලශක්ති ව්‍යාපෘති මිශ්‍රණයක් ලබා දෙන අතර කර්මාන්තයේ ඉතිහාසයේ සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා අඩුම ලංසු කිහිපයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත" යනුවෙන් EIC හි මැද පෙරදිග, අප්‍රිකාව, රුසියාවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂ Ryan McPherson පැවසීය. "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෑම විටම සිත්ගන්නා කරුණ නම් එය සාම්ප්‍රදායික බලශක්ති නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් තබා ඇති අතර පිරිසිදු බලශක්තියෙන් වැඩි බලයක් නිපදවීමට ඉතා ප්‍රගතිශීලී සැලසුම් සකස් කර තිබීමයි."

"UAE: EIC Country Report - නොවැම්බර් 2022" යන මාතෘකාවෙන් යුත් වාර්තාව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ හයිඩ්‍රජන් වර්ධනයන් ඉස්මතු කරයි, 2022 ඔක්තෝම්බර් වන විට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති හයක් ඇති අතර එමඟින් ඩොලර් බිලියන 1.66 ක ඒකාබද්ධ ප්‍රාග්ධන වියදමක් දැකිය හැකිය. "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු විය හැකි අතර 2030 වන විට ගෝලීය අඩු කාබන් හයිඩ්‍රජන් වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 25 ක් ලබා දිය හැකිය" යනුවෙන් වාර්තාව පවසයි.

https://www.wam.ae/en/details/1395303105373

WAM / සිංහල