බදාදා 01 පෙබරවාරි 2023 - 7:29:09 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පුරාවට පියයුරු පිළිකා සඳහා නොමිලේ පරීක්ෂණ

  • 22 يوما من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
  • 22 يوما من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
  • 22 يوما من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
  • 22 يوما من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
  • 22 يوما من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة
  • "القافلة الوردية" تنطلق 4 فبراير للمشاركة في الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة السرطان

සාජා, 2023 ජනවාරි 19 (WAM) -- Pink Caravan Ride (PCR) එමිරේට්ස් හයක් පුරා ස්ථාවර සායන නවයක් කැප කර ඇති අතර එමඟින් නොමිලේ පියයුරු පිළිකා පරීක්ෂා කිරීම් සහ රෝගය පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සහාය වේ.

මෙම පහසුකම් ජනවාරි 20 සිට පෙබරවාරි 10 දක්වා 16:00 සිට 22:00 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර මහජනතාවට කරදරයකින් තොරව පරීක්ෂණ නොමිලේ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

Friends of Cancer Patients (FOCP) විසින් සංවිධානය කරන ලද pan-UAE පියයුරු පිළිකා දැනුවත් කිරීමේ සවාරිය, ප්‍රජාවේ පුලුල් කොටසකට සේවා සැපයීමේ අරමුණින් ස්ථාවර සායනවලදී මෙම නොමිලේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පිරිනමනු ඇත.

පෙබරවාරි 4-10 අතර පැවැත්වෙන වාර්ෂික Pink Caravan Ride හි 11 වන සංස්කරණය දියත් කිරීමට පෙර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පුරා වෛද්‍ය සායන මහජනතාව සඳහා විවෘත කෙරේ.

PCR විසින් පියයුරු පිළිකාව කල්තියා හඳුනාගැනීමේ ප්‍රයත්නයන්හිදී, කඩිනම් ප්‍රතිකාර සහ ඉක්මන් සුවය සහතික කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සහ ස්වයං පරීක්‍ෂාවට ලක් කරන ආකාරය ජනතාවට ඉගැන්වීම සඳහා සායනවල සැසි ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

දර්ශන කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට ලබා ගත හැකි අතර පහත ස්ථාන වලින් ලබා ගත හැකිය:

Al Majaz Waterfront, Mega Mall සහ Lulu hypermarket හි Al Butina හි පිහිටි සායන තුනකට සාජා නිවහන වනු ඇත.

ඩුබායි හි පුරවැසියන්ට සහ නිවැසියන්ට නොමිලේ වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට අල් බර්ෂා හි ලුලු අධි වෙළඳසැලට සහ මිර්ඩිෆ් සිටි සෙන්ටර් වෙත යා හැකි අතර අජ්මාන් හි ස්ථාවර සායනය චයිනා මාල් හි පිරිමි සහ ගැහැණු යන දෙඅංශයෙන්ම කලින් හඳුනා ගැනීම ලබා දෙනු ඇත.

UAQ හි Umm Al Quwain, LULU Mall හි Fujairah සහ Mall of RAK හි Ras Al Khaimah සඳහා Lulu Hypermarket හි නොමිලේ තිරගත කිරීම් ද ලබා ගත හැකි අතර, පූර්ව පියයුරු පිළිකා හඳුනාගැනීම සඳහා පුරවැසියන්ට සහ නිවැසියන්ට මෙම වැදගත් සේවාව සපයයි.

https://www.wam.ae/en/details/1395303120810

WAM / සිංහල