බදාදා 04 ඔක්තෝම්බර් 2023 - 9:20:49 පස්වරු (ප.ව.)

අබුඩාබි විධායක කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා යෝජනාවක් නිකුත් කරයි


අබුඩාබි, 2023 ජනවාරි 24 (WAM) -- අබුඩාබියේ පාලකයා වශයෙන්, ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් අබුඩාබි විධායක සභාවේ සාමාජිකයින් පත් කිරීමට යෝජනාවක් නිකුත් කර ඇත.

මහ නගර සහ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සභාපතිවරයා ලෙස අබුඩාබි විධායක කවුන්සිලයේ සාමාජික මොහොමඩ් අලි අල් ෂෝරෆා පත් කිරීමට යෝජනාව නියම කරයි; මන්සූර් ඊබ්‍රාහිම් අල් මන්සූරි අබුඩාබි විධායක සභාවේ සාමාජිකයෙකු සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සභාපති - අබුඩාබි; අහමඩ් තමීම් අල් කුට්ටබ් අබුඩාබි විධායක සභාවේ සාමාජික සහ රජයේ ආධාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සභාපති ලෙස; සහ Ahmed Jasim Al Zaabi අබුඩාබි විධායක සභාවේ සාමාජිකයෙකු සහ අබුඩාබි ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සභාපති ලෙස පත් කර තිබේ.

https://www.wam.ae/en/details/1395303121893

WAM / සිංහල

阿联酋通讯社/编辑 方海山