ගයනාවේ පාසැල් ගින්න සම්බන්දයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලවත් ශෝකය

ගයනාවේ පාසැල් ගින්න සම්බන්දයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලවත් ශෝකය

අබුඩාබි, 22 මැයි, 2023 (WAM) - ගයනාවේ ජෝර්ජ්ටවුන් අගනුවරට දකුණින් පිහිටි සිසුන් සඳහා වූ නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නක් හේතුවෙන් විශාල පිරිසකට මරු කැඳවමින්, තවත් විශාල පිරිසකට බරපතල තුවාල සිදු කර තිබේ. මෙම සිදුවීම සම්බන්දයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය බලවත් ශෝකය ප්‍රකාශ කර සිටී.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (MoFA) ගයානා සමුපකාර ජනරජයේ රජයට සහ එහි ජනතාවට මෙන්ම විපතට පත් වූවන්ගේ පවුල්වලට සිය අවංක ශෝකය සහ අනුකම්පාව ප්‍රකාශ කරන අතර සියලු දෙනාටම ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරයි.

https://www.wam.ae/en/details/1395303160901

WAM / සිංහල