එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආධාර රැගත් ගුවන් යානා දෙකක් බෙන්ගාසි වෙත පැමිණේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආධාර රැගත් ගුවන් යානා දෙකක් බෙන්ගාසි වෙත පැමිණේ

බෙන්ගාසි, 2023 සැප්තැම්බර් 13 (WAM) -- දහස් සංඛ්‍යාත මරණ හා තුවාල ලැබූ අධික වර්ෂාවත් සමඟ ඇති වූ විනාශකාරී ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට ආධාර කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ලිබියාවේ බෙනිනා ගුවන් තොටුපළ වෙත හදිසි ආහාර, සහන සහ වෛද්‍ය සැපයුම් ටොන් 150 ක් රැගත් ආධාර ගුවන් යානා දෙකක් යවා ඇත.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රතිචාරය ලිබියාවේ ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට සහ අවශ්‍යතා ඇති අයට හදිසි සහනාධාර සැපයීමට එහි ගුවන් පාලමේ කොටසකි.

මෙම සහනය ජාත්‍යන්තර තලයේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මානුෂීය ප්‍රයත්නවල දිගුවක් වන අතර ලොව පුරා වරප්‍රසාද ලත් ප්‍රජාවන්ට උපකාර හස්තයක් දිගු කිරීමේ ප්‍රවේශයකි.

https://wam.ae/en/details/1395303196728

WAM /සිංහල