ඉරිදා 16 මැයි 2021 - 4:08:13 පස්වරු (ප.ව.)
පුවත් විකාශය

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 161,182 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 1,321 ක් හඳුනාගනී, 1,302 ක් සුවවී, මරණ 3 ක් වාර්තාවේ 

2021 May 15 Sat, 08:23:17 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 186,370 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 1,452 ක් හඳුනාගනී, 1,422 ක් සුවවී, මරණ 3 ක් වාර්තාවේ 

2021 May 14 Fri, 04:01:58 pm

රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් සඳහා අත් වැල් බැඳ ගනිමින් සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසට UNHCR සංවිධානය ඉල්ලයි 

2021 May 14 Fri, 10:56:09 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ සීෂෙල්ස් අතර එන්නත් කරන ලද සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ගමන් කොරිඩෝවක් ස්ථාපිත කරයි

2021 May 13 Thu, 04:43:46 pm

වයස අවුරුදු 12-15 අතර ළමුන් සඳහා Pfizer-BioNTech එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා විදේශ අමාත්‍යංශය අනුමත කරයි

2021 May 13 Thu, 04:42:09 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 212,212 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 1,512 ක් හඳුනාගනී, 1,474 ක් සුවවී, මරණ 4 ක් වාර්තාවේ 

2021 May 13 Thu, 04:01:31 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය සංවර්ධන ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය වී හමාර බවට මොරිටේනියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා පවසයි 

2021 May 12 Wed, 08:22:33 pm

තාතර්ස්තානයේ පාසලක් තුළ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය හෙළා දකී

2021 May 12 Wed, 08:22:28 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 210,362 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 1,508 ක් හඳුනාගනී, 1,477 ක් සුවවී, මරණ 2 ක් වාර්තාවේ 

2021 May 12 Wed, 08:22:13 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ සර්බියාව එන්නත් කරන ලද සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ගමන් කොරිඩෝවක් ස්ථාපිත කරයි

2021 May 12 Wed, 04:43:07 pm

Eid Al Fitr සමයේදී පූර්වාරක්ෂාව අනුගමනය කරන ලෙසත්, රැස්වීම්වලින් වළකින ලෙසත් අබුඩාබි පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී

2021 May 11 Tue, 09:17:02 pm