• ව්‍යාපාරික
    Wed 01-02-2023 08:01 AM

    එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මහබැංකුව සහ ඉන්දීය මහබැංකුව ඩිජිටල් පරිවර්තනය, නවෝත්පාදනය පිළිබඳ සහයෝගිතාව වැඩි දියුණු කිරීම ගැන අවධානය යොමු කරයි

    අබුඩාබි, 2023 ජනවාරි 31 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුවේ (CBUAE) අධිපති Khaled Mohamed Balama (CBUAE) ඉන්දීය සංචිත බැංකුවේ අධිපති ශක්තිකාන්ත දාස් හමුවී මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ගැනීම සහ නිෂ්පාදනවල අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය. සහ දෙපාර්ශවයේම අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා සේවය කිරීම සහ දෙරට අතර විස්තීර්ණ ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සේවා නවෝත්පාදනය.අබුඩාබි හි CBUAE මූලස්ථානයේ පැවති මෙම හමුවේදී දෙරට අතර දේශසීමා හරහා ගෙවීම් පහසු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ක්ෂණික ගෙවීම් වේදිකා සම්බන්ධ කිරීම හරහා ගෙවීම්...
    1/1