Çarşamba 30 Eylül 2020 - 7:49:12 öö

BAE ılımlılık, bir arada yaşama ve barışı temel alan başarılı bir dış politika benimsiyor


ABU DABİ 2 ARALIK 2019 WAM BAE, yedi emirlik birliğinin 48. yıldönümünü kutladı. Bu vesile ile federasyonun 48 olağanüstü yıl anıtsal olay ve kazanımlar üzerindeki yolculuğunun, ilk önce rahmetli Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan ve kardeşleri, diğer kurucu babalar tarafından ortaya konan temeli inşa ederek içtenlikli bir yansımasına işaret etti. O zamandan beri, BAE Cumhurbaşkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, izlerini takip ederek milletimizi her kademede sürekli ilerleme ve refah yolculuğuna götürdü.

Bu ulusal fırsat, BAE'nin geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarıları kutlamak için bir fırsattır. BAE Cumhurbaşkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ın direktiflerini takiben, BAE Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un önderliğinde ve Abu Dabi Kraliyet Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan'ın denetimi ile BAE hükümeti, BAE Vizyonu 2021'de planlandığı gibi, birliğin altın jülyesi zamanında BAE'yi dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirme yönünde büyük ilerleme sağlayarak, halkını ve ulusal kapasitelerini geliştirmeye büyük yatırım yaptı.

BAE, hayati alanlardaki gelecekteki fırsatları ve zorlukları önceden tahmin etmek ve analiz etmek ve modern hedefleri kullanmak, modern teknolojileri kullanmak ve ülke halkına hizmet etmek ve onların mutluluğunu sağlamak için bunları kullanmak için uzun vadeli önleyici planlar yürütmek için öngörüde bulunma yoluyla stratejik olarak plan yaptı. BAE'yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirerek hem bölgesel hem de uluslararası seviyelerde rekor başarılar elde ederek planları somut gerçekliklere dönüştürerek tüm sektörlerdeki gelişime odaklandı. Bu başarılar, BAE'nin geleceğine yönelik bilge liderliğin, Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum tarafından başlatılan BAE'nin itibarını ve yumuşak gücünü arttırmak için otuz yılı aşkın bir süredir kapsamlı ve uzun vadeli bir vizyon olan BAE Yüzyıllık 2071'in hedeflerine ulaşma yönündeki özlemlerine uygundur.

Altıncı yıl üst üste, BAE, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında ilk sırada yer alarak resmi kalkınma yardımı (ODA) alanındaki gayri safi milli gelirine (GNI) ilişkin olarak en büyük uluslararası bağışçılardan biri olarak konumunu korumuştur. BAE'nin son 10 yıldaki dış yardımı (2009-2018) yaklaşık 170 milyar AED (46 milyar ABD Doları) tutarındaydı.

BAE, dış yardım, kalkınma ve insani yardım programları aracılığıyla dünyada barış ve refah elde etmek için muazzam insani çaba göstermeye devam etti. BAE, BAE'nin gayri safi milli gelirine oranla %1.31, Birleşmiş Milletler'in küresel çapta bağış çabaları için belirlediği %0.7'lik hedefin neredeyse iki katı ile resmi kalkınma yardımı bakımından en büyük uluslararası bağışçı arasındaki konumunu korumuştur.

BAE, insanlığın nihai amacına, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik somut bir olumlu etki yaratmaya çalışıyor. Ülke, yoksullukla mücadele ve ihtiyacı olanlara, özellikle en savunmasız kişilere dış yardım sağlama çabalarının ön saflarında yer almaktadır. BAE'nin gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri altyapı, eğitim, sağlık, enerji, gıda yardımı, tarım ve çevre sektörlerini kapsayacak şekilde çeşitlendirildi.

Böylece BAE, dünya çapında alternatif ve yenilenebilir enerji çözümlerinin lider liderlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. İklim değişikliğinin sonuçlarının ele alınmasına yardım etmek isteyen BAE, Karayipler ve Pasifik Adaları gibi ada ülkelerinde yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor ve ada devletlerinde yenilenebilir enerji programlarına çözümler üretmek ve destek vermek için iki fon kurdu. Geçtiğimiz 10 yılda BAE'nin yenilenebilir enerji sektörüne toplam yardımı yaklaşık 1.25 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. BAE'nin yenilenebilir enerji sektörüne yardımı, ekonominin itici güçlerinden biri olmaya devam etmekte, iş büyümesini teşvik etmekte ve kadınları güçlendirmekte, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve çevresel faydalara ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu önemli kazanımlar BAE'nin medeniyetini, kültürünü ve BAE'nin prestijli bölgesel ve uluslararası bir yapıya sahip olmasını sağlamak için yorulmadan çalışan liderleri gözetiminde hem bölgesel hem de küresel olarak göstermiş olduğu saygı ve takdirleri yansıtıyor. BAE, bir bilgelik, ılımlılık, bir arada yaşama ve barış modelini kanıtladı ve başarıları ve mükemmellikleriyle ünlendi.

Rahmetli Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın vizyonuyla, BAE'yi denge, ılımlılığa ve BAE'nin bölgesel ve uluslararası düzeylerde üstlendiği rol ve sorumluluğun bilincinde olarak, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamaya dayanan başarılı ve aktif bir dış politika benimseme yönünde yönlendirdi.

BAE, kültürler, dinler ve medeniyetler arasında daha yakın ilişkilere, ulusların ilerlemesine katkıda bulunan köprüler kurmaya ve güvenliği ve istikrarı artırmaya yönelik uluslararası çabalara öncülük etmek için yıllarca çalışan, ilham verici bir hoşgörü, bir arada yaşama ve insan kardeşliği modeli olarak ortaya çıktı.

Bu hoşgörü ve kardeşlik değerleri bu yıl, Katolik Kilisesi Başkanı Papa Francis ve El Ezher Büyük İmamı Dr. Ahmed El Tayeb tarafından ortaklaşa İnsan Kardeşliği Belgesi imzalanarak doğumuna tanık olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'de vurgulandı. Bu tarihi açıklama, uzlaşma ve barış, diyalog ve uluslar, kültürler ve medeniyetler arasındaki yakın ilişkiler çağrıları arasında benzersiz bir modeldir. Belge, uluslar ve kültürler arasında dostluk ve kardeşlikle karakterize yeni deneyimler kurmayı ve insan ilişkilerini güçlendirmeyi, iletişim köprüleri oluşturmayı, uyum ve iyi niyet temin etmeyi ve aşırılık, şiddet ve terörle mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

Abu Dabi belgesinin açıklanması, 2019'un, BAE Cumhurbaşkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ın Hoşgörü Yılı ilan etmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu, hoşgörünün, genel olarak olumlu tepkilerin topluma yansıttığı yeni nesiller arasında hoşgörü, diyalog, kabullenme ve farklı kültürlere açıklık değerlerini derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi mevzuat ve politika ile sürdürülebilir kurumsal çalışma açısından hoşgörünün önemini vurguladı.

Aynı çerçevede çeşitli girişimler ve büyük ölçekli projelerle birleştirilen Deklarasyon, BAE'yi küresel bir hoşgörü sermayesi olarak konumlandırmayı amaçladı. Kültür ve medeniyetlerin hoşgörü ve diyalogu alanında araştırma katkıları ve sosyal ve kültürel araştırmaları ve kültürel, dini ve sosyal hoşgörü değerlerini kurumsallaştırmayı ve nihayet diğerinin diyalogu, hoşgörüyü ve kabulünü teşvik etmeyi amaçlayan mevzuat ve politikaların getirilmesini sundu. Halklar ve dinler arasındaki diyalogu teşvik etmek için başlatılan girişimler arasında aşırılıkçılıkla mücadele için birkaç merkez kurulmasının yanı sıra "Ulusal Hoşgörü Programı", "Muhammed Bin Rashid Hoşgörü Ödülü" ve "Uluslararası Hoşgörü Enstitüsü" de yer alıyor.

Kadının güçlenmesi açısından BAE, Federal Devlet Konseyi'nde (FNC) kadınların temsilini %50'ye çıkarmak için, Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ın verdiği 2019'un 1. Numaralı Karara uygun olarak Emirlik kadınların statülerini yükseltme çabalarını sürdürmüştür. Karar, Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan FNC seçimlerinde verildi.

Sosyal İlerleme Endeksi'ne göre, birçok diğer göstergeye göre, BAE şimdi cinsiyet eşitliği ve kadınların kazanımları, eğitim ve okuryazarlık ve kadın istihdamı konularında çeşitli bölgesel ve küresel göstergelere öncülük ediyor ve ayrıca "kadınlara saygı gösterilmesi" için dünyada ilk sırada yer alıyor. Buna ek olarak, kadınlar BAE'deki KOBİ'lerin neredeyse yarısına sahip olmalarına katkıda bulunuyorlar ve hükümetin sosyo-politik politikaları ailenin gelişimine daha adil bir yaklaşıma olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

BAE, Emirlik kadınların ekonomik güçlenmelerinin temel bir bileşeni olarak karar alma sürecine katılımını desteklemektedir. Federal yasalar şimdi kadınların tüm devlet kurumlarının kurullarına atanmasını gerektiriyor. Kadınlar, 8 kadın bakanla birlikte FNC'nin %50'sini ve yeni kabine kompozisyonunun %27'sini temsil ediyor.

Ayrıca, BAE, BAE üniversite mezunlarının %70'inden fazlasını oluşturan kadınlarla birlikte, okullarda ve yüksek öğrenimde kız çocuklarının eğitimindeki cinsiyet farkını azaltmada kayda değer ilerleme sağlamıştır. Ekonomik olarak, kadınlar toplam işgücünün %46,6'sını oluştururken, kamu kesimi işlerinin %66'sı tutuyor ve bunun %30'u karar alma konumundadır. Ayrıca, BAE'de yaklaşık 15 milyar ABD Doları değerinde proje yöneten 23.000 iş kadını var.

Yabancı yatırım ve yetenek cazibesi alanında, BAE Kabine, 13 farklı ekonomik sektörde yabancı yatırımcılara %100 oranındaki mülkiyeti veren bir kararı onayladı. Yeni bir vize sistemi, yatırımcılara ve ailelerine 10 yıla varan uzun süreli vize sağlıyor. Ayrıca, tıp, bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında olduğu kadar bilim adamları ve yenilikçiler için de uzmanlık yetkinlikleri için 10 yıla kadar oturma vizesi verilmiştir.

BAE, dünyanın insanoğlunun yaratıcılığını ve kazanımlarını vurgulayan ilk etkinliği olan Expo 2020 Dubai'yi ağırlamaktan gurur duyuyor. Ülkenin dünyayı bir çatı altında bir araya getirme yeteneğini vurgulayan ülkelerden, şirketlerden, organizasyonlardan ve eğitim kurumlarından 200'den fazla katılımcıyı ağırlayacaktır.

Expo 2020 Dubai, 2013 ve 2031 yılları arasında 122,6 milyar AED (33,4 milyar ABD doları) enjekte ederek BAE ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacaktır. 2020-2021 etkinliğinde Expo 2020 Dubai, ülkenin GSYİH'sinin %1,5'ine katkıda bulunacaktır.

BAE diplomasisi yolculuğunu sürdürecek ve BAE'yi gelecek yıllarda başarı ve farklılıkların kaynağı olarak başarı ve mükemmellik örneği olarak hizmet edecek şekilde ön plana çıkaracaktır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302807757

WAM/Turkish