DCD, "Koronavirüs Anketi Sırasında Yaşam" başlıklı birincil sonuçlarını açıkladı

DCD,

ABU DABİ 23 NİSAN 2020 WAM Abu Dabi Toplumsal Kalkınma Departmanı (DCD), 32.000'den fazla insanın Emirlik katılımını gören "Koronavirüs Anketi Sırasında Yaşam'ın" ön sonuçlarını açıkladı.

Departmana göre, virüsün yayılmasının sonuçlarını analiz etmek, topluluk bağlarını güçlendirmek, hoşgörü ve uyum değerlerini korumak ve bu süre zarfında toplumun yaşam kalıplarını belirlemek amacıyla anket yapılmıştır.

DCD, sonuçların sürdürülebilir bir yaşam kalitesi ve daha iyi bir gelecek sağlamak için ilgili taraflara ve karar vericilere sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Toplumsal Kalkınma Daire Başkanı Mugheer Khamis Al Khaili, anket, bakanlığın devlet ve özel sektör ortakları ve toplumsal kurumlarla uygun çözümler bulmasını sağlayan bir dizi bilimsel araştırma aracıyla sosyal sektörün geleceğini öngörmeyi amaçladığını belirtti.

Bölüm, anketin Nisan ayının başlarında başladığını duyurdu. Ön bulgulara göre DCD, katılımcıların %90'ının koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler hakkındaki bilgilerini doğruladığını açıkladı.

Ayrıca, ankete katılanların %90'ı yetkililerin COVID-19 gelişmelerini ciddiye ve etkin bir şekilde aldıklarına dair inançlarını ifade ederken, %88'i devlet sağlık kurumlarının tam donanımlı ve pandemi ile başa çıkabileceğine inanıyor. Ankete katılanların %90'ı hükümetin krizle yüzleşmek için tıbbi ve tıbbi olmayan personel sağlamada hızlı olduğunu belirtti.

Öte yandan, %93'ü yetkililerin mevcut durumla başa çıkabilmelerine olan güvenlerini doğruladı. Katılımcıların %90'ı yetkililerin virüse karşı önleyici tedbirler aldığını belirtirken, %89'u bu salgınla ilgili resmi kaynaklardan gelen haberlere güvendiklerini doğruladı.

Anket sonuçları, aile bağları ekseninde, katılımcıların %99'unun pandemi nedeniyle yaşam tarzını değiştirdiğini, en önemli değişikliklerden birinin halka açık alanlardan kaçınmak olduğunu belirtirken, %85'i krizin katkıda bulunduğunu düşünüyor aile bağlarını güçlendiriyor ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçiriyorlar. Katılımcıların %96'sı, aile üyelerini ve tanıdıklarını kendilerini virüsten korumak için gerekli önlemleri almaya teşvik ettiklerini belirtmiştir.

Sosyal bağlara gelince, katılımcıların %96,7'si hükümetle ve toplumun tüm üyeleriyle bu krizle başarılı bir şekilde yüzleşmek için işbirliği yapmanın gerekliliğine inandığını belirtirken, %97'si krizle yüzleşmenin herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyor. DCD, ankete katılanların %70'inin tıbbi ihtiyaçları dağıtmak ve yaşlılara yardım etmek için gönüllü olma isteklerini ifade ettiğini belirtti.

Al Khaili, "Her zaman yaşam tarzları ve günlük yaşamı etkileyen değişikliklerin, koşulların ve acil krizlerden nasıl etkilenebileceği üzerinde çalışıyoruz, bu da departmana gerekli bilgileri sağlamaya katkıda bulunuyor." dedi.

DCD, ankette toplanan bilgilerin gizli kalacağını teyit etti. Katılımın önemini, Bakanlığın ve diğer hükümet organlarının ve otoritelerinin bu süre zarfında topluluk üyelerinin güvenliğini ve refahını artırmak için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olacak şekilde vurguladı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302838478