Pazartesi 28 Eylül 2020 - 12:41:59 öö

BAE Merkez Bankası, Hedefli Ekonomik Destek Planı kapsamında ek önlemlere karar verdi


ABU DABİ 8 AĞUSTOS 2020 WAM BAE Merkez Bankası (CBUAE) Yönetim Kurulu, bankacılık sektörünün ekonomiyi destekleme kapasitesini daha da artırmak için Mart 2020'de başlatılan Hedefli Ekonomik Destek Programı (TESS) kapsamında ek önlemler almaya karar verdi.

Banka tarafından salı günü yayınlanan bir basın açıklamasında, bu tedbirlerin Bankaların yapısal likidite pozisyonu gerekliliklerini geçici olarak gevşetmek suretiyle Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) ve İstikrarlı Kaynaklara Avans Oranı (ASRR) olmak üzere iki ihtiyati oranın mevcut eşiklerini incelemekten oluştuğu belirtildi.

Bu adım, bankaları TESS'in uygulanmasını güçlendirmeye ve etkilenen müşterilerini COVID-19 salgınının yansımalarından üstesinden gelme konusunda desteklemeye teşvik eden ek bir önlem olarak geliyor.

Değişiklikler, en büyük beş BAE bankası için zorunlu olan NSFR ve yabancı şubeler dahil diğer tüm bankalar için geçerli olan ASRR etkiler.

Bu oranların amacı, uzun vadeli varlıkların istikrarlı finansman kaynakları ile finanse edilmesini sağlamaktır. NSFR ve ASRR'nin gevşetilmesi, bankalara bilançolarını yönetmede daha fazla esneklik sağlayacaktır.

Zorunlu eşik, her iki oran için de %10 puan kadar geçici olarak esnetilecektir. NSFR oranı için, bankaların %100 eşiğinin altına düşmesine izin verilecek, ancak %90'ın altına düşürülmeyecek.

ASRR oranı için, bankaların %100 eşiğinin üzerine çıkmalarına izin verilecek, ancak %110'u geçmeyecek. Bu önlemler 31 Aralık 2021'e kadar geçerli olacak.

CBUAE ayrıca, NSFR ve ASRR'nin hesaplanması amacıyla, TESS programı kapsamındaki CBUAE Sıfır Maliyetli Finansman Tesisinin vadesine bakılmaksızın %50 ağırlıklı sabit finansman olarak ele alınması gerektiğini açıkladı. Ağırlık, uzun vadeli varlıkları finanse edebilmek için hangi fon kaynaklarının istikrarlı olarak değerlendirileceğini belirler.

BAE Merkez Bankası Başkanı Abdulhamid M.Saeed, "İki yapısal likidite oranındaki esneme, bankalardan ekonomiye fon akışını daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu önlem, halihazırda kabul edilmiş 256 milyar AED değerindeki TESS önlemlerinin uygulanmasını destekleyecektir. NSFR ve ASRR'nin geçici olarak gevşetilmesi, CBUAE'nin COVID-19 salgınının özel şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bireyler üzerindeki etkisini azaltmak için TESS kapsamında aldığı diğer önlemleri tamamlayacaktır." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302860989

WAM/Turkish