Çarşamba 12 Mayıs 2021 - 12:28:13 ös

Fatima bint Mubarak, BAE'nin Kadın, Barış ve Güvenlik konusundaki ilk Ulusal Eylem Planını başlattı

  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎الاتحاد النسائي العام ينظم دورة "النوع الاجتماعي في عمليات السلام"
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
Video Resim

ABU DABİ 30 MART 2021 WAM Genel Kadınlar Birliği (GWU) Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi Başkanı ve Aile Gelişimi Vakfı (FDF) Yüksek Başkanı Majesteleri Şeyha Fatima Bint Mubarak bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin Kadın, Barış ve Güvenlik hakkındaki 1325 sayılı Kararının uygulanması için BAE Ulusal Eylem Planını başlattı.

Dönüm noktası niteliğindeki lansman, bir Körfez İş birliği Konseyi (GCC) ülkesi için ilk ve BAE’nin barış ve güvenlikte kadının rolünü ilerletme taahhüdünü ifade ediyor.

Majesteleri, "GWU'nun ve tüm ulusal kuruluşların; federal, yerel ve sivil toplum kuruluşlarının BAE Ulusal Eylem Planı (NAP) üzerindeki çalışmaları için çabalarını takdir ediyorum. Kadınlara, barışa ve güvenliğe yönelik küresel taahhütlerin yerine getirilmesinde BM Kadınlarının oynadığı rolü de takdir etmek isterim. Kadınların ve kızların küresel şampiyonu olarak konumudur.

"Yeteneklerini geliştirmek ve tüm sektörlerdeki becerilerini geliştirmek ve her noktada tüm kadınlara yardım eli uzatmak için gelişim vizyonumuzda Arap kadınlarını veya dünyadaki tüm kadınları asla gözden kaçırmadık. BAE, cinsiyet eşitliğini, iş birliğini ve ortaklığı ve kadınların ilerlemesini pekiştiren uluslararası ortaklıkları ve küresel kurumsal çerçeveleri güçlendirmek için çalışıyor."

"Ulusumuz ayrıca, insani yardım kuruluşlarını bölgesel ve küresel düzeyde desteklemeye, kadınların çalışmalarını ilerletmeye ve güvenli ve istikrarlı toplumlar inşa etmenin bir parçası olarak kadınların yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyor."

"Bu bağlamda, kadınların barış ve güvenlik sağlama becerisine olan inancımı ifade etmek isterim. Kadınları, önlerine çıkabilecek tüm engellerin üstesinden gelebilmeleri ve diyalog ve barış kültürünün güçlendirilmesi, toplumları ve dünya için güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için etkili katkılarda bulunabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz."

"BAE'de 50. Yıla başlarken, ülkemizin dünyanın en ilerici ülkeleri arasında yer alan kadınları desteklemek ve güçlendirmek için olağanüstü başarılar elde etmesinden ve öncü girişimler başlatmasından hepimiz gurur duyuyoruz. BAE, merhum Kurucu Baba Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan ve kardeşlerinin birlik, umut ve iyimserliğe dayanan kalıcı bir yaklaşım geliştiren Emirlik yöneticilerinin vizyonu doğrultusunda, dünyadaki daha az şanslı olanları desteklemeye devam ediyor." dedi.

Majesteleri, BAE'nin kadınların güçlendirilmesinde ileri seviyelere ulaştığını ve bir dizi küresel göstergede bölgesel bir lider olduğunu doğruladı.

"Bu, kadın haklarının ve çıkarlarının korunmasını BAE mevzuatına entegre etmeye ve kadınları liderlik ve karar alma pozisyonlarına ulaşmaları için güçlendirmeye hevesli BAE Cumhurbaşkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, BAE Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan'ın aydınlanmış vizyonu ve liderliğiyle başarıldı."

"BAE, kilit bir BAE politikası olarak kadın ve erkek arasındaki eşitliği teşvik etmeye kararlıdır ve kadınların sürdürülebilir kalkınma sürecini ilerletmede oynadıkları önemli rolü desteklemektedir. BAE'nin BAE'deki ve dünyadaki kadınlar için daha iyi bir gelecek inşa eden BM Kadın programlarına ve girişimlerine verdiği desteği de teyit ediyoruz." dedi.

Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, "BAE, tüm toplumları ilerlemeye ve refaha götüren kalkınmanın temellerinden biri olarak kadınların tüm sektörlerdeki önemli ve temel rolüne inanıyor."

Şeyh Abdullah, liderliğinin rehberliğinde BAE'nin cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınların toplumdaki rolünü artırma konusunda sağlam bir bağlılığa sahip olduğunu belirterek, "BAE'deki kadınların çeşitli düzeylerde ulusal başarılarımızın sembolü haline gelmesinden gurur duyuyoruz." dedi.

Ayrıca, Majesteleri Şeyha Fatima'yı BAE NAP'ın başarılı bir şekilde başlatılmasından dolayı tebrik etti.

Genel Kadınlar Birliği Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi planın başlatılmasının, BAE'nin hırsını ve kadınlar, barış ve güvenlik gündemindeki büyüyen liderlik konumunu somutlaştıran bir şekilde, kadınların barış ve güvenliğe katılımı için uluslararası kabul görmüş standartları teşvik etmede büyük bir adım olduğunu söyledi.

BAE Ulusal Planı lansmanının, ülkenin gelecek vizyonunun bir parçası olduğunu ve Majesteleri Şeyha Fatima'nın desteği, rehberliği, akıllı liderliği ve aydınlanmış vizyonuyla küresel düzeyde kadınları ve kızları destekleme ve güçlendirme çabasının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Planın dış politikalarda toplumsal cinsiyet perspektiflerine cevap vermeyi amaçladığını kaydetti. Ayrıca kadınların çatışmanın önlenmesine etkin katılımını sağlamayı, barış inşasına katılımlarını artırmayı, kadın subayları eğitmeyi ve kadınların ülkedeki siyasete katılımını artırmayı hedefliyor. BAE NAP, ulusal ve uluslararası programlar aracılığıyla kadınları, barış ve güvenlik gündemini destekliyor ve kadınların barış inşasına katkılarını desteklemek için GCC ve uluslararası topluluktaki karar vericileri güçlendiriyor.

BAE hükümetinin, BAE NAP'ın hedeflerine yönelik farkındalığı artırmak ve desteği güvence altına almak için çeşitli kampanyalar geliştirmek ve uygulamak için çalıştığını açıkladı.

Bu kampanyalar, eşit temsil sağlanmasına yardımcı olmak ve karar alma sürecinde kadınların görüşlerine yer verilmesini sağlamak için BAE hükümetindeki kadın çalışanları da içeriyor. BAE NAP lansmanı, diğer ülkeleri kadınları, barışı ve güvenlik gündemini desteklemek için kendi NAP'ın geliştirmeye teşvik ediyor.

Al Suwaidi, BAE'nin resmi ve gayri resmi çerçevelerde liderler ve karar vericiler olarak kadınların barış inşasında rolünü desteklediğini söyleyerek sözlerini tamamladı. Kadın ve Barış ve Güvenlik Odak Noktaları Ağının (WPS FPN) kurucu üyesidir ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2242 sayılı kararını tanıtan ülkelerden biridir Ayrıca, 2021 yılında kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine ve korunmasına ayrılan dış yardım yüzdesi artmıştır. BAE, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınları ve kızları güçlendirmek ve korumak olan bu hedefin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile tutarlı olduğuna inanıyor.

GCC BM Kadın İrtibat Bürosu Direktörü Dr. Mouza Al Shehhi, "BM Kadınları, BAE hükümetinin kadın, barış ve güvenlik gündemine bağlılığını memnuniyetle karşılıyor. BAE Ulusal Planının bu önemli lansmanıyla, tüm devlet kurumlarının ve paydaşların çabaları merkezileştirilir ve belirli bir metodoloji ve kararlaştırılan çerçevelere göre düzenlenir."

"Bu, tüm üye ülkeleri barış ve güvenlik içinde kadınları güçlendirme çabalarını hızlandırmak için tüm üye devletleri NAP'ı uygulamaya çağıran BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 Kadın ve Barış ve Güvenlik Kararının uygulanmasını destekleyen güçlü sonuçları teşvik ediyor."

"Bugün, BAE'nin bu önemli gündemi desteklemek için ulusal planlar başlatan ülkeler arasına katılmış olmasından memnunuz. BAE NAP, BAE'nin özellikle kapasite geliştirme yoluyla barış ve güvenlik alanında öncü bir ülke olarak rolünü artıracak. Bu lansman, BAE'nin özellikle COVID-19 müdahalesi ve sonrasında kadınların siyasi ve ekonomik güçlenmesine yönelik taahhütlerinin bir sonucudur."

"Bu önemli gündemi ilerletmek için kapasiteler geliştiren, BAE NAP hedeflerini doğrudan destekleyen ve sadece BAE'de değil, aynı zamanda tüm dünyada kadınların ihtiyaçlarına cevap vermede verimliliği artıran öncü bir eğitim programıdır." dedi.

1325 sayılı BMGK Kararı'nın uygulanması için BAE NAP'ın başlatılmasına dahil olan Ulusal kuruluşlardan yetkililer planın bölgesel ve küresel düzeyde kadın, barış ve güvenliğin gündemini ilerletmek için yeni bir ivme getirdiğini ve BAE'nin barış ve güvenlikte eşitliği sağlama taahhüdünü yansıttığını söyledi. Bu lansmanla BAE, dünya çapında bir öncelik olarak tanınan kadın, barış ve güvenlik gündemini desteklemek için ulusal planlar başlatan 84 ülkeye katılıyor.

Uluslararası İş birliği Devlet Bakanı Reem bint Ibrahim Al Hashemy, "Kadın, Barış ve Güvenlik konusunda NAP geliştiren ilk Körfez ülkesi olarak BAE, çatışmaların önlenmesi ve çözümünde, barış müzakerelerinde, barışın inşasında, barışın korunmasında, insani müdahalede ve çatışma sonrası yeniden yapılanmada kadınların önemli rolünü yeniden teyit etti."

"NAP'ın başarılı gelişimi, BAE liderliğinin adalet ve eşitlik kavramlarına ve insan haklarına temel saygıya olan inancını yansıtıyor. BAE, NAP kapsamında uluslararası kabul görmüş barış sağlama ve çatışma çözümü standartlarını güçlendirirken, kadınların hükümete ve topluma katılımına ilişkin küresel söylem ve eyleme katkıda bulunmayı hedefliyor." dedi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Matar Salem Al Dhaheri, BAE'nin planının, ülkenin tüm sektörlerde kadınların güçlendirilmesine verdiği desteği ve güvenlik ve barışı sürdürmedeki rollerinin etkin katkısını ve sağlamlaştırmasını doğruladığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Vekili Yargıç Dr. Saeed Ali Bahbouh Al Naqbi, Bakanlığın barış ve güvenlik sektörlerinde kadınları destekleme ve güçlendirmeye aktif olarak katıldığını, BAE'deki kadınların istisnasız hayatın her alanında erkeklerle yan yana çalıştıkları için toplumun yarısı olduğuna dikkat çekti. BAE'nin kurucularının, kadın erkek eşitliği ilkesini savunan anayasa tarafından korunan bu değerlere tamamen inandıklarını sözlerine ekledi.

BAE Cinsiyet Dengesi Konseyi Başkan Yardımcısı Mona Ghanem Al Marri, BAE'nin küresel olarak elde ettiği cinsiyet dengesi başarılarının, akıllı liderlik vizyonu ve BAE'nin uluslararası çabalara olumlu ve etkili bir katkı ile tüm alanlarda ön planda olması yönündeki direktifleriyle yönetilen tüm bakanlıklar ve devlet kurumları arasındaki yapıcı iş birliği üzerine inşa edildiğini söyledi.

Genel Kadınlar Birliği tarafından koordine edilen plan, bu iş birliğinin bir kanıtı olduğunu belirterek BAE Cinsiyet Dengesi Konseyi'nin, yerel ve uluslararası verimli ortaklıkların yanı sıra yeni girişimler yoluyla BAE'nin taahhütlerini küresel olarak yerine getirmeye yönelik bu entegre ulusal çabalara etkin bir şekilde katkıda bulunmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İslami İşler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mohammed Saeed Al Niyadi, BAE planının bölgesel ve küresel düzeyde kadın, barış ve güvenlik gündeminin ilerlemesine katkıda bulunacağını söyleyerek yetkili makamın, kadınların ihtiyaçlarını çeşitli alanlara entegre eden ulusal politika ve programların benimsenmesini isteyen tüm çabaları, girişimleri ve direktifleri desteklediğini kaydetti.

Kadın Polisi Özel Koordinasyon Komitesi Başkanı Binbaşı Dr. Amal Sabah Qambar bakanlığın, mevzuatı güçlendirerek ve destekleyici girişimler benimseyerek, kadınların güvenlik, istikrar, barış ve her düzeyde polisin çalışması alanlarında özel bir öneme sahip olmalarını sağlamak için entegre bir devlet çalışma sistemi içinde çalıştığını söyledi. Bunlar arasında, GWU tarafından başlatılan, kadınların güvenlik ve barış içinde güçlendirilmesine yönelik ulusal stratejinin formülasyonuna ve uygulanmasına aktif katılım da yer alıyor.

BAE NAP'ın hazırlanmasına federal, yerel ve sivil toplum kuruluşları, Savunma Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık ve Toplum Koruma Bakanlığı, Kültür ve Gençlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Kadınlar Birliği, İslami İşler ve Vakıflar Kurumu, Ulusal Acil Kriz ve Afetler Yönetimi Kurumu, Federal Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Merkezi, Federal Ulusal Konsey ve BAE Cinsiyet Dengesi Konseyi, GCC için BM Kadın İrtibat Bürosunun teknik desteği dahil olmak üzere 14 ulusal kuruluş katıldı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302922757

WAM/Turkish