Çarşamba 12 Mayıs 2021 - 12:08:02 ös

BAE ve ABD, ortak AML/CFT eğitim oturumlarına ev sahipliği yapıyor 


ABU DABİ 2 MAYIS 2021 WAM Mart ve Nisan aylarında, BAE Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı (MoFAIC), Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) ile ilgili bir dizi konuyu kapsaması için önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenen bir dizi sanal toplantı ve çalıştay için ABD Hükümeti yetkililerini ağırladı.

Bu toplantılar, BAE'nin birkaç ortak ülkeyle organize ettiği devam eden kapasite geliştirme teknik anlaşmalarının ana parçasıdır. BAE'nin dört bir yanından çok sayıda kurum bilgi, teknik ve beceri alışverişine katıldı ve bundan faydalandı.

ABD Hazine, Eyalet, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı çalıştaylar, ticarete dayalı kara para aklama planları, gelişmiş veri analitik teknikleri ve yayılmayı önleyici araştırma yöntemlerini kullanarak AML/CFT araştırmalarını geliştirmek de dahil olmak üzere çeşitli AML/CFT konularına odaklandı.

Toplantılar, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası iş birliğinin önemi ve finansal istihbaratın, kamu-özel ortaklıklarının ve ülke içi koordinasyonun kritik rolünün altını çizdi.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret İşleri Daire Başkanı Amna Fikri, "AML/CFT en iyi uygulamaları ve teknik becerilerimizi paylaştığımız için ABD Hükümetine teşekkür ederim. BAE, her türlü mali suçu önlemeye kararlıdır ve tehdidin güçlü bir şekilde anlaşılmasını sağlamak, risk temelli yaklaşımımızın önemli bir bileşenidir. Kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının nasıl işlediğine, finansal işlemlerde nelerin aranacağına dair farkındalık yaratmak ve şüpheli faaliyetler konusunda alarmı uyandırmak, tehditle mücadelede daha donanımlı olmanın anahtarıdır. ABD ile teknik ortaklığımızı gelecekte de sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

ABD ile ev sahipliği yapılan ortak oturumlar, uluslararası ve yerel iş birliğini kolaylaştırmaya yönelik girişimler de dahil olmak üzere, BAE'nin kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik çok çeşitli faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Ekim 2020'de MoFAIC ve ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, Ekonomik Yaptırımlar ve Kara Para Aklama üzerine bir ABD-BAE Teknik Oturumu düzenledi. Oturumda, ABD tarafından yayınlanan Karşı Yaptırımlardan Kaçınma Danışmanlığı ve BAE'nin AML/CFT (2020-2023) Ulusal Stratejisi tartışıldı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

WAM/Turkish