Pazartesi 02 Ağustos 2021 - 3:26:02 ös

Dünya Bankası Grubu'nun tarihinin en büyük kriz tepkisi olarak 157 milyar ABD Dolarlık salgın artışı


WASHİNGTON 20 TEMMUZ 2021 WAM Gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatına ve geçim kaynaklarına ciddi şekilde zarar veren COVID-19'a yanıt olarak, Dünya Bankası Grubu son 15 ay (1 Nisan 2020–30 Haziran 2021) içinde salgının sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele etmek için 157 milyar ABD doların üzerinde kaynak kullandı.

Bu, Banka Grubu tarihindeki herhangi bir dönemin en büyük kriz tepkisidir ve salgından önceki 15 aylık döneme göre %60'tan fazla bir artışı temsil etmektedir. Banka Grubu taahhütleri ve seferberlikleri yalnızca 2021 mali yılında (21 Mali Yıl) (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) neredeyse 110 milyar ABD Doları (veya seferberlik, kısa vadeli finansman ve alıcı tarafından yürütülen tröst fonları hariç 84 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti.

Salgının başlangıcından bu yana, Banka Grubu, ülkeleri sağlık acil durumlarını ele almaları, sağlık sistemlerini güçlendirmeleri, yoksulları ve savunmasız olanları korumaları, işletmeleri desteklemeleri, istihdam yaratmaları ve yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı bir toparlanmayı başlatmaları için destekledi.

Geçen yılki COVID ile ilgili ekonomik bozulmanın ardından, küresel ekonominin 2021'de %5,6 oranında büyümesi bekleniyor. Şimdiye kadar, toparlanma düzensiz ve dünyanın en fakir ülkelerinin çoğu geride kalıyor. Gelişmiş ekonomilerin yaklaşık %90'ının 2022 yılına kadar salgın öncesi kişi başına gelir seviyelerini geri kazanması beklenirken, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin sadece yaklaşık üçte birinin aynı şeyi yapacağı tahmin ediliyor. 2020'de, yaklaşık 100 milyon insanın aşırı yoksulluğa itilmesiyle birlikte, küresel aşırı yoksulluk 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez arttı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, "Salgının başlangıcından bu yana, Dünya Bankası Grubu 157 milyar ABD dolarlık rekor bir yeni finansman taahhüdü verdi veya harekete geçirdi, benzeri görülmemiş bir kriz için eşi görülmemiş bir destek seviyesidir. Daha geniş tabanlı bir ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için bu devam eden salgın aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere kritik yardım sağlamaya devam edeceğiz. Banka Grubu, salgına yanıt verirken gelişmekte olan ülkeleri desteklemek ve gelecekteki şoklara karşı direnci güçlendirmek için hızlı, yenilikçi ve etkili bir platform olduğunu kanıtladı. Ama daha fazlasını yapmalıyız. Hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için kritik öneme sahip olan gelişmekte olan ülkeler için sınırlı sayıda aşı bulunması konusunda derin endişelerim var." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302954299

WAM/Turkish