Pazartesi 25 Ekim 2021 - 3:26:17 ös

Yetkili: Bakanlık, gelecek bağış toplama yasasına dayanarak kara para aklamayla mücadele bilincini artıracak


ABU DABİ 11 EKİM 2021 WAM Üst düzey bir yetkili Emirlik Haber Ajansı'na (WAM), BAE'de faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kara para aklama ile ilgili herhangi bir suistimalden kaçınmak için gerekli özeni göstermelidir ve ilgili makamlar, yasal önlemler ve bilinçlendirme dahil olmak üzere bu konuda gerekli adımları atmakta olduğunu söyledi.

Toplumsal Kalkınma Bakanlığı (MOCD) Sosyal Refah Müsteşar Yardımcısı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Ulusal Komitesi Üyesi Nasser Ismail, "MOCD tarafından düzenlenen bu girişimler ve farkındalık serilerine paralel olarak, BAE'deki lisanslı hayır kurumları ve insani yardım makamları için bir dizi koşul ve düzenleme öngörecek olan "Fon Toplama Düzenleme Yasası" adlı bakanlık tarafından formüle edilen yeni bir federal yasaya başvurmalıyız." dedi.

Yaklaşan yasaya dayalı bir dizi farkındalık programı Yetkili, pazartesi günü WAM'a yayınlanan özel bir açıklamada, Bakanlığın yakında yeni yasa hakkında toplumun güvenliğini, güvenliğini ve istikrarını ilk etapta sağlamayı amaçlayacak bir dizi bilinçlendirme programı açıklayacağını açıkladı.

Bu önlemler, sosyal kalkınmayı destekleyecek ve Emirlik toplumunun değerlerine ve geleneklerine dayanarak insani yardımları teşvik edeceğini belirtti.

Ismail, Bakanlığın zaten BAE'nin her yerindeki kâr amacı gütmeyen dernekleri denetlemekten ve izlemekten sorumlu düzenleyici makamları hedefleyen çalıştaylar düzenlediğini belirtti. "Bu adım, bakanlığın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayınlanan kara para aklama, terörizmin finansmanı ve silahların yayılmasına karşı uluslararası standartlara uyma çabalarının bir parçası olarak geliyor." dedi.

FATF, küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisidir. Hükümetler arası kuruluş, bu yasa dışı faaliyetleri ve topluma verdikleri zararı önlemeyi amaçlayan uluslararası standartlar belirler.

BAE kâr amacı gütmeyen kuruluşlar küresel standartları takip edecek "Hedefimiz, uluslararası standartların kâr amacı gütmeyen dernekler tarafından pratik ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlayarak bu bağlamda kabul edilemez suistimallerin, hataların veya uygulamaların önüne geçmektir. Bakanlık tarafından kabul edilen bu standartlar, kâr amacı gütmeyen derneklerin denetlenmesi ve izlenmesinden sorumlu düzenleyici makamlar için temel oluşturacaktır." dedi.

Bakanlığın çalıştaylarının nihai olarak kâr amacı gütmeyen derneklerin uyumunu kontrol etmeyi, düzenlemeyi ve sağlamayı amaçladığını söyledi.

"Bakanlık, kara para aklama ile mücadele, terörizmin finansmanı ve BAE'deki yasa dışı kuruluşlarla mücadele ile ilgili tüm yasa ve düzenlemeler hakkındaki farkındalıklarını artırarak, kar amacı gütmeyen dernekleri denetlemek ve izlemek için tüm düzenleyici makamların farkındalığını artırmayı ve geliştirmeyi taahhüt eder. Bu kesinlikle terörün her türlü mali desteğini azaltmanın etkisini yansıtıyor." dedi.

BAE'nin uluslararası yasalara bağlılığı BAE'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı uluslararası yasa ve düzenlemeleri uygulamaya kararlı olduğunu vurguladı. "Bu, BAE denetim makamlarının, özellikle risk değerlendirmesi, denetim ve izleme ile ilgili olanlar olmak üzere BAE'de uygulanan mevzuatlara uygun olarak tüm hedef ve yeterliliklere ulaşması gerektiği anlamına gelir." dedi.

Bakanlığın girişimleri, tüm ilgili taraflar için daha fazla eğitim içermektedir. "Yerde, yerel yönetimlerde ve BAE'nin her yerindeki dernekler veya denetim organları olsun, tüm yetkili makamlarla daha fazla eğitim planımızın yanı sıra girişimlerimiz ve mevzuatımız var."

"Bu önlemler, öncelikle toplumun istikrarını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak için standartlara tam uyumun sağlanmasına kesinlikle yardımcı olacaktır." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302979433

WAM/Turkish