Pazartesi 25 Ekim 2021 - 2:24:15 ös

BAE'nin petrol dışı dış ticareti ilk yarıda %27 artarak 900 milyar AED'ye ulaştı


ABU DABİ 13 EKİM 2021 WAM BAE'nin petrol dışı dış ticareti, 2021'in ilk yarısında 2020'nin ilk yarısına kıyasla %27'lik bir büyüme kaydetti ve bu, ülkenin petrol dışı dış ticaretinde hızlı bir toparlanma ve büyüme yörüngesine geri döndüğünü gösteriyor. Bu aynı zamanda ülkenin petrol dışı dış ticaretinde 2019'daki salgın öncesi seviyeye kıyasla %6'lık bir büyümeye işaret ediyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin petrol dışı dış ticaretinin toplam değeri 2021'in ilk yarısında yaklaşık 900 milyar AED'yi buldu. Bu dönemde tek başına petrol dışı ihracatın değeri 170 milyar AED olarak gerçekleşti ve 2020'nin ilk yarısına göre %44 ve 2019'un aynı dönemine göre %41'lik bir büyüme kaydetti.

Aynı dönemde (2021'in ilk yarısı) petrol dışı ihracatın ülkenin toplam petrol dışı dış ticaretine katkısı 2020'de %16,6'dan 2019'da %14,2'ye yükseldi.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, 2021'in ilk yarısına ilişkin petrol dışı dış ticaret verilerinin, salgının küresel ticaret hareketi üzerindeki etkisine rağmen, son iki yılda toplam ticaret hacminde önemli ve umut verici bir büyüme ortaya koyduğunu söyledi.

Ayrıca, petrol dışı ihracattaki önemli büyüme, hızlı toparlanmanın ve büyüme yörüngesine dönüşün ve genel olarak ülkenin dış ticaret hareketindeki genel büyümenin ve özellikle ulusal petrol dışı ihracatın teşvik edilmesinin açık bir göstergesidir.

"Bu göstergeler, salgının dış ticaret sektörü üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için akıllı liderliğinin rehberliği ve desteği altında BAE tarafından uygulanan ileriye dönük vizyonun ve proaktif planların verimliliğini doğrulamaktadır. Ülkenin ticaret ve iş ortamının çekiciliğini korumak için esnek, açık ve uzun vadeli politikalar geliştirmedeki başarısını gösterir. Bu çabalar, BAE'nin Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan lider ve rekabetçi bir ticaret merkezi ve küresel tedarik zincirlerinin sürekliliğini ve büyümesini sağlamada önemli bir oyuncu olarak konumunu pekiştiriyor. Bugün gördüğümüz şey, bu yöndeki çabalarımızın başarısının bir kanıtıdır. Son rakamlar, hayati bir bölgesel ve küresel ticaret merkezi ve COVID-19 sonrası dönemde faaliyet ve büyüme hızını geri kazanmak amacıyla daha esnek ve sürdürülebilir hale getirmek için küresel ticaret ortamını yeniden şekillendirmeye katkıda bulunan etkili bir oyuncu olarak BAE'nin seçkin konumunu teyit ediyor."

Al Zeyoudi, ülkenin gelecek vaat eden dış ticaret rakamlarının, BAE hükümeti tarafından bir sonraki aşamada ülkenin ticaret performansının artırılmasına katkıda bulunmak için yakın zamanda açıklanan "50'nin Projeleri" lansmanı ile aynı zamana denk geldiğini de sözlerine ekledi.

Hedeflenen bir dizi küresel pazarla kapsamlı ekonomik anlaşmalar gibi niteliksel ve stratejik girişimleri içerir ve BAE'nin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle kapsamlı ekonomik ve ticari ortaklıklarını güçlendirmek için ek bir teşvik sağlamak üzere tasarlanan 10x10 ihracat geliştirme programı, BAE için sürekli olarak yeni ticaret pazarları keşfediyor. "Bu entegre ve öncü çabalar ışığında, ülkenin petrol dışı dış ticaretinin yılın geri kalan aylarında olumlu performansını sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından petrol dışı dış ticaret faaliyetlerinin ön verileriyle ilgili analitik bir çalışma, BAE'nin altın ihracatının değerinin 2021 yılının ilk yarısında 70 milyar AED'yi aştığını ortaya koydu. 2020 yılının ilk yarısına kıyasla %48'lik bir büyüme gösterirken, altın hariç petrol dışı ihracatın geri kalanı, 2020 yılının ilk yarısına kıyasla %42 ve 2019 yılının ilk yarısına kıyasla %20'lik bir büyümeyle 98 milyar AED'ye ulaştı. Ayrıca, ülkenin petrol dışı ihracatının %87'sinin yerel olarak yapıldığını ve %13'ünün serbest bölgelerden ve gümrük depolarından geldiğini ortaya koydu.

Altın, süs eşyaları ve takılar, alüminyum, plastikler, bakır ve bunlardan mamul eşya, demir ve çelik ve bunlardan mamul eşya, ülkenin en önemli beş petrol dışı ihracatıdır. Toplam değerleri 2021'in ilk yarısında 2020'nin ilk yarısına göre %50 ve 2019'un aynı dönemine göre %47,4'lük bir büyümeye tanık oldu.

2021'in ilk yarısında toplam 238 milyar AED'ye ulaşan yeniden ihracat, 2020'nin aynı dönemine kıyasla %22'lik bir büyümeye tanık oldu. Ayrıca, yeniden ihracatın %46'sı yerel piyasadan ve %54'ü serbest bölgelerdendir.

Aynı dönemde toplam ithalat değeri, 2020 yılının ilk yarısına göre %24 ve 2019 yılının ilk yarısına kıyasla %3'lük bir büyüme göstererek 482 milyar AED'yi aştı. İthalatın %66'ya varan kısmı iç piyasaya, %34'ü serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına yapılmaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmada ayrıca, ülkenin petrol dışı ticaretinin %65'inin yerel pazarla, %35'inin ise serbest bölgeler ve gümrük antrepoları ile yapıldığı belirtildi. Çalışma ayrıca bu ticaretin %46'sının hava, %35'inin deniz ve %20'sinin kara yoluyla gerçekleştiğini gösterdi.

Ülkenin petrol dışı ticareti, 2020'nin aynı dönemine kıyasla 2021'in ilk yarısında en hızlı büyüyen beş ekonomiyle önemli ölçüde büyüdü. Bunlar Çin, Suudi Arabistan, Irak, Türkiye ve İtalya'dır. Bu arada, aynı karşılaştırma döneminde ülkenin en çok ihracat yaptığı beş ülke arasında Hindistan, Suudi Arabistan, Hong Kong, Kuveyt ve Çin yer alıyor. BAE'nin en büyük yeniden ihracat ortakları arasında Suudi Arabistan, Irak ve Mısır yer alıyor.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302980460

WAM/Turkish