Perşembe 09 Aralık 2021 - 5:09:45 öö

BAE, 33. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurulu Toplantısına katıldı


ABU DABİ 23 KASIM 2021 WAM BAE, 16-17 Kasım 2021'de Kahire'de düzenlenen 33. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (ODKA-FAFF) Genel Kurul Toplantısı'na ve genel kurula giden devam eden ODKA-FAFF Çalışma Grubu oturumlarına katıldı.

Genel kurul, özellikle Mali Eylem Görev Gücü'nün 40 Tavsiyesi ve 11 Acil Sonucun uygulanması konusunda, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için bölgede devam eden geniş çaplı çabalara değindi BAE ayrıca ODKA-FAFF üyelerine karşılıklı değerlendirme raporunun tavsiyelerini ele alma deneyimi hakkında bilgi vermesi bu deneyim en üst düzeyde taahhüdün, siyasi desteğe dayalı entegre bir metodoloji olduğunu gösterdi ve tüm ilgili taraflar arasındaki ortaklık, AML/CFT dosyasında ilerleme sağlanmasının anahtarıdır.

Bu, Ulusal Eylem Planı ve AML/CFT için Ulusal Stratejide belirtilen gereklilikleri karşılamak için ana ulusal koordinasyon organı olarak Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) İcra Dairesi tarafından kolaylaştırılan BAE devlet kurumlarının çalışmalarını ilerletmeyi içeriyordu.

Bu konudaki çabaları birleştirmeyi ve ilgili tüm uluslararası standartlar, yasalar ve sözleşmelerle uyumlu olarak kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için kapsamlı bir strateji formüle etmeyi amaçladı.

Kara Para Aklama ve Terörizm ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Komitesi, şu anda 17 devlet kurumundan üyeler ve özel sektörden 22 kurumdan oluşan AML/CTF Yürütme Ofisi tarafından yönetilen bir Kamu-Özel Ortaklığı Komitesinin başlatılması yoluyla alt komitelerinin yeniden yapılandırılması ve komitenin etkinliğinin artırılması için yeni komiteler oluşturulmaktadır.

Orta Doğu'da türünün ilk örneği olan bu dinamik koalisyon, BAE'nin özel sektörün sürdürülebilir bir sistem oluşturmada oynadığı temel role ve finansal uyumluluğu sağlamak için esnek uzun vadeli yanıta olan inancını yansıtıyor.

BAE'nin düzenleyici çerçevesine sanal varlıkların sorumlu bir şekilde dahil edilmesi de dahil olmak üzere yeni teknolojiler ve iş uygulamalarıyla ilgili riskleri azaltmak için BAE tarafından atılan adımları tartıştı. BAE, bu tür faaliyetleri etkin bir şekilde denetlemek ve ilgili firmaların BAE'nin düzenleyici çerçevesini izlemek ve bunlara uymak için yerinde kontrollere sahip olmasını sağlamak için kurallar ve rehberlik getirmiştir.

BAE onlara, BAE'nin uluslararası iş birliği çabalarını desteklemede ve uluslararası ortaklarla stratejik kanallar aracılığıyla bilgi ve deneyim alışverişi için platformlar oluşturmada hayati bir rol oynayan Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı bünyesindeki Mali Uygunluk İzleme Bölümü hakkında bilgi verdi.

Mali Uygunluk İzleme Bölümünün en önemli başarılarından biri, Devlet Bakanı Ahmed Al Sayegh ve BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Balama Al Tamimi tarafından yönetilen BAE'nin AML/CFT Uzman Grubunun oluşturulmasıdır. Uzman Grubu, bugüne kadar emsal ülkelerdeki uzmanlarla 30 toplantı gerçekleştiren çeşitli ulusal kuruluşlardan kilit temsilcilerden oluşmaktadır.

Mali Uygunluk İzleme Bölümü, ulusal makamlar için iç ve dış finans kuruluşlarından 2.000'den fazla katılımcının katıldığı 12'den fazla teknik eğitim çalıştayı sağlayarak, belirlenmiş finansal olmayan iş ve mesleklerin (DNFBP'ler) üyeleri katılmasının yanı sıra AB, Birleşik Krallık ve ABD gibi uluslararası ortaklarla kapasite geliştirmeye yönelik platformların oluşturulmasına da katkıda bulunmuştur.

Özellikle ticarete dayalı kara para aklamayla mücadele, veri analizi için gelişmiş tekniklerle soruşturmaları güçlendirme ve silahların yayılmasıyla mücadele konularında dış ortakların deneyimlerinden büyük fayda sağladıklarını ifade ettiler.

Bu çabalar, Eylül 2021'de BAE ile Birleşik Krallık arasında yasadışı finansal akışlarla mücadele etmek için tarihi ve türünün ilk örneği bir ortaklığın başlatılmasıyla sonuçlandı. BAE ile AB arasındaki Yapısal Diyalog da Temmuz 2020'de kuruldu ve bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirdi.

Genel kurul oturumları sırasında BAE, Rusya Federasyonu'nun MENAFATF Gözlemcisi olmaya adaylığına verdiği desteği dile getirerek, ODKA-FAFF'ın kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanındaki geniş ve başarılı Rus deneyimi ve uzmanlığından yararlanma arzusunu vurguladı.

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi Genel Müdürü Hamid Al Zaabi, "Haziran ayında yapılan 32. Genel Kurul'da ODKA-FAFF, BAE'nin teknik uygunluk değerlendirmesini kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için üç önemli tavsiyede yükseltti. Şimdi, 33. Genel Kurul, BAE'nin kaydettiği ilerleme hakkında ODKA-FAFF'ı güncellemek için hoş bir fırsat sundu."

"Yeniden derecelendirme başarısı ve en son güncellemeleri paylaştığımız, BAE'nin ulusal mali suç uyum çerçevesini ilerletirken kaydettiği ilerlemenin doğrudan bir yansımasıdır ve bölgede ve dünyadaki kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı önlemleri konusunda ortaklarla iş birliği yapmaktadır." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302995760

WAM/Turkish