Cuma 12 Ağustos 2022 - 12:14:33 öö

Enerji topluluğu, kalkınma ve iklim hedefleri doğrultusunda şebekeden bağımsız yenilenebilirleri ilerletmek için bir araya geliyor


ABU DABİ 29 KASIM 2021 WAM Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından düzenlenen Uluslararası Şebekeden Bağımsız Yenilenebilir Enerji Konferansı'nın (IOREC) 5. baskısı 7-9 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında sanal olarak önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

Şimdi kayıtlara açık, bu yılki IOREC elektrifikasyon çabalarını hızlandırmanın aciliyetine ışık tutacak ve bu kritik on yıllık eylem sırasında enerjiye evrensel erişim sağlamada şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji çözümlerinin sunduğu özel fırsatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündeminin ve iklim hedeflerinin altını çizecek.

2010'da 1,2 milyar olan elektriğe erişimi olmayan insan sayısı 2019'da 759 milyona gerilerken, mevcut plan ve politikalara göre 2030'da 660 milyon insan hala enerjiye erişimi olmayan yaşayacak. IRENA'nın Dünya Enerji Geçişleri Görünümü raporuna göre, şebekeden bağımsız yenilenebilir kaynaklar, 2008'de 6 milyon ABD Doları olan yıllık finansman taahhütlerinin 2019'da yaklaşık 460 milyon ABD Dolarına yükselmesine rağmen, enerji erişimini genişletme projeleri için toplam finansmanın yalnızca yüzde birini temsil ediyor.

Şebekeden bağımsız yenilenebilir enerjiye yönelik politikalar ve yatırımlar hem sosyoekonomik hem de küresel iklim hedeflerine ulaşılmasını destekleyen adil ve kapsayıcı bir enerji geçişinin merkezi olarak görülüyor.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, "Şebekeden bağımsız yenilenebilirler, enerji geçişinin temel bir bileşeni ve sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağıdır. COVID-19 salgının etkileriyle mücadeleye yönelik küresel çabalar, eşitsizlikler ve merkezi üretim modelleri tarafından tanımlanan bir enerji sisteminin sonuçlarının sarsıcı bir örneği olarak hizmet etti. Küresel kalkınmanın bir sonraki dönemi, temelde farklı bir enerji sistemine dayanacaktır. Şebekeden bağımsız yenilenebilir teknolojiler bu değişimin öncüsü konumunda."

"Geçiş için kuşkusuz güçlü bir ivme var, ancak yeterince hızlı hareket etmek için yatırımları harekete geçirmek ve konuşlandırmayı büyütmek için kamu ve özel sektörlerin ortak ve koordineli eylemlerine ihtiyacımız var. IOREC bu zeminde gerçekleşecek." dedi.

2012, Accra, Gana'daki ilk baskısından bu yana, IOREC, politikalar, özel finansman, iş modellerinde ve teknolojide inovasyon ve ayrıca şebekeden bağımsız yenilenebilirlerin sosyo-ekonomik faydaları hakkında bilgi paylaşımı için lider bir küresel platform haline geldi.

İki yılda bir düzenlenen konferans, eğitim ve tarım-gıda ve su sektöründe temel hizmetlerin iyileştirilmesi ve sağlanmasındaki rollerini vurgulayarak, şebekeden bağımsız sistemlerin küresel düzeyde dağıtımını teşvik edecek.

Ek olarak, 2018 yılında ve devam eden küresel salgın bağlamında Sağlık Tesisleri için Yenilenebilir Enerji Çözümlerine İlişkin ilk Uluslararası Konferansın devamı olarak yaklaşan baskı, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında şebekeden bağımsız yenilenebilir enerjilerin hayati rolü üzerine bir oturuma ev sahipliği yapacak.

İşbirlikçi eylemi teşvik etmek için, IOREC'in endüstri ortağı olan Kırsal Elektrifikasyon İttifakı (ARE) tarafından paralel olarak bir sanal ağ organize edilecektir. Sanal ağ, katılımcılara potansiyel iş ortakları, kamu ve özel yatırımcılar ve etkinliğe katılan politika yapıcılarla bağlantı kurma ve toplantılar düzenleme fırsatı sağlayacaktır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302998036

WAM/Turkish