Perşembe 27 Ocak 2022 - 9:11:37 ös

FCSC raporu: Son 50 yılda sayılar ile BAE


ABU DABİ 30 KASIM 2021 WAM Federal Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Merkezi (FCSC), nüfus, sağlık, eğitim, altyapı, kadınlar, işgücü, gıda ve su güvenliği ve telekomünikasyon dahil olmak üzere kilit sektörlerde BAE'nin son 50 yılda kaydettiği ilerlemeyi izleyen yeni rakamlar ve istatistiksel veriler ortaya koydu. FCSC raporu, BAE'nin kapsamlı kalkınma sürecine ve başarılarına ışık tutarak ülkenin Altın Jübilesini işaret ediyor.

Nüfus: BAE'nin nüfusu, 1975'te 19.798 yeni doğanla karşılaştırıldığında, 97.572 yeni-doğan dahil olmak üzere 2020'de 9.282.410'da kaldı.

Sağlık hizmeti: BAE'deki hastane sayısı, yalnızca 16 hastaneye sahip olduğu (15 kamu ve 1 özel) 1975 yılı ile sayının 173 hastane (56 kamu ve 117 özel) olduğu 2020 yılı arasında %981 arttı. Doktorlar, diş hekimleri ve hemşireler de dahil olmak üzere bakıcıların sayısı da muazzam bir şekilde arttı ve 1985'te 2.359'dan 2020'de 26.106'ya yükseldi.

Eğitim: Rapora göre, 1975'te BAE'de 227 okul vardı ve bu okul 2020'ye kadar %1.076'lık bir büyüme oranıyla 2.670'e ulaştı. Bugün BAE'deki yüksek öğretim kurumlarının sayısı 134'tür.

Okul öğrencilerinin sayısı da %2.090 artarak 1975'teki 61.803 öğrenciden 2019/2020 eğitim öğretim yılında 1.353.501 öğrenciye ulaştı. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı 161.368 erkek ve 134.589 kadın olmak üzere 295.957, yeni mezun sayısı ise 52.320 (27.620 erkek ve 24.700 kadın) olmuştur. 1975'te 5.530 olan öğretmen sayısı 2020'de %1.853 artarak 108.020'ye yükseldi.

Altyapı: 2020'de ülke genelinde asfaltlanmış ve asfaltlanmamış yolların uzunluğu 83.476 km olarak tahmin edildi. Ayrıca, ticari liman sayısı 12 (petrol tankerleri elleçleyenler hariç), rıhtım sayısı 310 ve toplam yükleme kapasitesi 80 milyon ton olarak gerçekleşti. BAE'deki limanlar, Körfez İş birliği Konseyi'ne ihraç edilen konteyner ve malların yaklaşık %60'ını işliyor. BAE'de faaliyet gösteren yaklaşık 20.000 şirket ve kurum, onu bölgedeki en büyük deniz merkezi haline getiriyor.

Kadınlar: BAE'nin Federal Ulusal Konseyi'ndeki üyelerin %50'sini, Emirlik Gençlik Konseyi ve Yerel Gençlik Konseylerindeki üyelerin yüzde 60'ını ve federal ve yerel makamların yönetim kurulu üyelerinin %24'ünü kadınlar oluşturuyor.

Kadınlar, KG1'deki 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin %50'sini (tüm yükseköğretim öğrencilerinin %45,5'i ve yeni mezunların %47'si) temsil ediyor.

BAE'de çalışan insan sayısı 1975'te 288.000'den 2020'de 6.886.484'e yükseldi. 1975'te 160.670 olan özel sektörde çalışan toplam sayı, 2020'de 4.792.972'ye ulaştı. Kadınlar toplam işgücünün %24'ünü temsil ederken, lisans mezunu olanlar toplam sayının %33,8'ini oluşturdu.

COVID-19 salgınına rağmen BAE, finans, BT ve telekomünikasyon sektörlerinde 148.000 işe ek olarak 2020'de perakende ticaret sektöründe yaklaşık 100.000 yeni iş yarattı.

Gıda ve su güvenliği: Rapora göre, BAE'deki canlı hayvan sayısı (sığır, koyun, keçi, deve dahil) 1976'da 327.000'den 2020'de 5,1 milyona yükseldi. Tarımsal üretim hacmi (bitkiler, meyveler ve sebzeler dahil), 1977'de 103.000 tondan 2020'de 1,2 milyon tona ulaşan muazzam bir büyümeye tanık oldu. Üretimin değeri, 2020'de 154 milyon AED iken 1977'ye göre %2.555 artarak 4,1 milyar AED oldu.

Telekomünikasyon: Sabit hat abone sayısı 1975'te 26.200 hattan 2020'de 2.380.000'e yükseldi. 1987'de 13.711 olan cep telefonu abonelikleri 2020'de 18.374.332'ye yükselirken, internet abonelikleri 2008'de 1,2 milyondan 2020'de 3,2 milyonun üzerine çıktı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302998448

WAM/Turkish