FCSC, BAE'nin 50 yılı aşkın ekonomik ilerlemesini belgeliyor

FCSC, BAE'nin 50 yılı aşkın ekonomik ilerlemesini belgeliyor

ABU DABİ 30 KASIM 2021 WAM Son 50 yılda BAE, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir ekonomi için sağlam temeller oluşturdu ve 1950'lerde bölgede petrolün keşfinden sonra önemli ekonomik ilerleme sağlamayı başardı.

Ayrıca, inovasyonu teşvik ederek ve kilit ekonomik sektörlerin düzenleyici çerçevelerini optimize ederek, bilgiye dayalı bir ekonomiye geçiş için önemli çabalar sarf etmiştir.

Yakında yayınlanacak olan "BAE: 2020'ye Kadar Yolculuğu Belgeleyen Veriler" başlıklı yeni raporunda Federal Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Merkezi (FCSC), ülkenin Altın Jübilesini kutlamak için son 50 yılda ülkenin ekonomik büyümesinin altını çizen önemli gerçekleri ve rakamları açıkladı.

Rapor, ülkenin GSYİH'sinde 1975'te 58,3 milyar AED'den 2020'de 1,3 trilyon AED'ye önemli bir yükselişin altını çizerken, petrol dışı sektörlerin GSYİH'ye katkısı 1975'te %43'ten 2020'de %83'e yükseldi.

Rapor ayrıca, genel dış ticarette 1975'te 11,5 milyar AED'den 2020'de 1,4 trilyon AED'ye bir artış gösterirken, ülkedeki doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) %82 artarak 2005 yılında 40 milyar AED ile karşılaştırıldığında 2020'de yaklaşık 73 milyar AED oldu.

Ülkenin yurt dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarının değeri 2005'te 14 milyar AED'den 2020'de 69,5 milyar AED'ye yükseldi.

Rapor ayrıca, hükümet harcamalarında 1975'te 1.258 milyar AED'den 2019'da 442.386 milyar AED'ye bir artış olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, bankacılık sektörü, ülkedeki ticari banka sayısının 1972'de 20'den 2020'de 59'a yükselmesinin ardından önemli bir artışa tanık olurken, banka mevduatlarının toplam değeri 1978'de 19,5 milyar AED'den 2020'de 1,9 trilyon AED'ye yükseldi.

Ülkedeki sigorta şirketi sayısı 1975'te 62 iken 2020'de 406'ya yükseldi.

Turizm: BAE'nin turizm sektörü bir başarı öyküsü oldu ve ülke, dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği önde gelen uluslararası bir merkez haline geldi. 1978 yılında 5.379 odalı 64 olan otel işletme sayısı, 2020 yılında 180.257 otel odası ile 1.089'a yükselmiştir.

Ülkedeki otel işletmelerinin operasyonel kapasitesi yıllar içinde gelişmiştir. 1979'da otel misafir sayısı 392.000 civarındaydı ve toplam konaklama 1,02 milyondu. 2020 yılında bu sayı toplam 54,3 milyon otel konaklaması ile 14,882 milyonu aştı. 2020'deki toplam otel gelirleri, 16.6 milyar AED'yi aşarak, gelirlerin 1.5 milyar AED olduğu 2005 yılına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Elektrik ve Su: BAE, yenilenebilir enerji çözümlerini benimsemenin yanı sıra artan nüfusu ve ekonomik ve ticari büyümesinin getirdiği artan ulusal elektrik ve su talebini karşılamak için büyük çaba sarf etti.

BAE'nin elektrik santrallerinin toplam kapasitesi 1975'te 482 megavattan 2020'de yaklaşık 35.000 megavat'a yükselirken, üretilen elektrik gücü 1975'te saatte 1.467 gigawatt'a kıyasla 2020'de saatte 137.000 gigawatt'ı aştı.

Yenilenebilir enerji santralleri tarafından üretilen elektrik 2009'da 6 gigawatt saatten 2020'de 5.476 gigawatt saate yükselerek 2020'de 2009'a kıyasla önemli ölçüde büyümüştür. 2009'da yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 10 megavat iken 2020'de bu yüzde 22.698 artışla 2.289 megavata ulaştı.

Ayrıca rapor, 2020'de üretilen tuzdan arındırılmış su miktarında 2 milyar metreküpe ulaşarak, 1983'te 256 milyon metreküp iken önemli bir artış olduğunu vurguladı. 2020'de ülkedeki atıksu arıtma tesisi sayısı, sadece 51'ken 2011'e göre %145 artarak 125'e yükseldi. Arıtılmış atık su hacmi, 2011 yılında 498 milyon metreküpe kıyasla 2020'de %55 artarak 769 milyon metreküpe ulaştı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302998495