Çarşamba 26 Ocak 2022 - 8:34:02 ös

Ekonomi Bakanlığı, sınai mülkiyet ve patentlerle ilgili yeni yasayı gözden geçirdi 

Video Resim

DUBAİ 11 Ocak 2022 WAM Girişimcilik ve KOBİ'lerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, BAE'nin akıllı liderliğinin vizyonu ve desteği sayesinde yenilik ve fikri mülkiyet ile ilgili çeşitli alanlarda bölgesel liderliğe ulaştığını doğruladı.

Bu, Ekonomi Bakanlığı (MoE) tarafından düzenlenen ve yeni mevzuat taslağının hazırlanması ve mevcut mevzuatta değişiklik yapılması dahil BAE'nin 50 federal yasayı kapsayan tarihindeki en büyük mevzuat değişikliklerinin bir parçasını oluşturan Sınai Mülkiyet ve Patentler Hakkında 2021 tarihli 11 Sayılı Federal Yasa hakkında düzenlenen bir medya brifingi sırasında geldi.

Bu önemli ekonomik dönüm noktası, ülkenin altın yıldönümü kutlamalarına denk geliyor ve BAE'nin ekonomik mevzuatının temellerini güçlendirerek, onu daha rekabetçi, esnek, açık ve çeşitli sektörlerde, özellikle yeni ve gelecekteki sektörlerde küresel yatırımları ve başarılı şirketleri çekebilecek hale getiriyor.

Dr. Al Falasi, BAE'nin fikri mülkiyet uygulamaları ve hizmetleri için entegre bir sistem geliştirmedeki başarısı nedeniyle 2021 Küresel İnovasyon Endeksi tarafından art arda altıncı yıl Arap dünyasında birinci sırada yer aldığını kaydetti. Bakan, bugün ülkenin genel olarak fikri mülkiyetin ve özel olarak sınai mülkiyet ve patentlerin rolünü geliştirmek için destekleyici ve teşvik edici politikalar uyguladığını, çünkü bunlar çeşitli sektörlerde ekonomik iyileşme ve ilerlemenin ana itici güçleri arasında yer aldığını kaydetti. Bunların ülkede bilgi, yenilik ve yaratıcılığa dayalı sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarının temel direkleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Al Falasi, "Yeni sınai mülkiyet yasası, Ekonomi Bakanlığı ve ortaklarının bilgi ve inovasyona dayalı büyümeyi teşvik etmek ve girişimciliği desteklemek için geliştirdiği en önemli girişimlerden biridir. Bu çabalar, BAE hükümeti tarafından hem yurt içinde hem de küresel olarak yeni bir büyüme aşaması oluşturmak için başlatılan vizyon, ilke ve projelerle uyumludur. Bu amaca, inovasyon, teknoloji, araştırma ve geliştirme, ulusal yeterlilikler, mucitler, yetenekler gibi en son ekonomik trendlere ayak uyduran yeni, daha esnek ve sürdürülebilir bilgiye dayalı bir ekonomik modele dönüşüm hızlandırılarak ulaşılacaktır ve girişimciler ilerlemenin temel itici güçleridir." dedi.

Ayrıca, kanunun, çeşitli sektörlerdeki kişi ve şirketlerden yeni fikir, yenilik ve buluşların yaratılmasını teşvik edecek şekilde buluşların yasal olarak korunmasını sağlamak için sistem ve prosedürler geliştirerek ülkenin stratejik yönünü desteklediğinin altını çizdi. Bu, özellikle Eğitim, sağlık, teknoloji ve ulaşım, yenilenebilir enerji, uzay ve su olan Ulusal Yenilik Stratejisi tarafından belirlenen yedi öncelikli sektör için geçerlidir.

Bilgilendirme sırasında Bakan, 2021 yılı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı'na sunulan patent başvurularının sayısının geçen yıla göre yüzde 20'den fazla bir büyümeyi yansıttığını vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ülkedeki sınai mülkiyet ve patent sisteminin gelişimini yansıtan en belirgin göstergeleri de gözden geçirdi.

-2000'de 157'den 2010'da 1.288'e ve 2020'de 1.917'ye yıllık olarak MEB'e sunulan patent başvurularının sayısında önemli bir artış.

-2021 yılında Bakanlık, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 büyüme oranıyla 2428 yeni başvuru aldı.

-Patent başvurularının toplam sayısı son on yılda (2010-2020) üç katına çıkarak 2010'da 8.028 başvuruya kıyasla 2020'de 24.511'e ulaştı. 2021'de artarak 26.939 başvuruya ulaştı.

-Toplam endüstriyel model talebi sayısı, 2010 yılında aldığımız 2.483 talebe kıyasla son on yılda yüzde 290 artarak 2020'de 9.690'a ulaştı. Geçen yıl yükselmeye devam ederek 2021 sonunda 10.663'e ulaştı.

-2021 yılında yapılan patent başvuruları, makine ve inşaat (%23), kimya mühendisliği (%24), ilaç ve biyo-teknoloji (%24), elektrik ve metaller (%7), bilgi ve iletişim teknolojisi (%9) gibi çeşitli sektörlere dağıtıldı.

Ayrıca Al Falasi, yeni yasanın yeni buluşlarını ve yenilikçi fikirlerini endüstriyel ve ticari uygulamalarla korumak isteyen bireyler ve şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğunu da sözlerine ekledi. Bunların başında bireysel mucitler, öğrencilerinin buluş ve yeniliklerin gelişimini denetleyen üniversiteler ve akademik kurumlar ile buluş, yenilik veya araştırma merkezi olan şirketler gelmektedir. Aynı zamanda girişimcilere, küçük ve orta ölçekli şirketlere, inovasyon ve buluşa dayalı start-up'lara ve bilgi ve iletişim teknolojisi ve yeni ekonomi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere fayda sağlıyor.

Al Falasi ayrıca, yeni yasada yapılan değişikliklerin, patentler, kullanım sertifikaları, endüstriyel tasarımlar ve entegre devreleri içeren tüm sınai mülkiyet başvuruları için resmi ve nesnel inceleme süreçleri, tescil prosedürleri ve hizmetleri ve hibelerinde hız, esneklik ve etkinlik sağlamaya odaklandığını açıkladı. Bakanlığın, yeni kanunla getirilen prosedürlerle, geçmişte 42 ay olan patentlerin inceleme sonucunun verilmesi için geçen süreyi, başvurunun alınmasından itibaren altı aya indirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Bu, dünyanın önde gelen patent ofisleri, yani Japonya, Güney Kore, ABD, Çin ve Avrupa Birliği tarafından takip edilen ilk 5 en iyi uygulama ile uyumludur.

Ülkede inovasyonu ve fikri mülkiyeti kolaylaştırmak ve teşvik etmek için yeni yasada yapılan temel değişiklikler: 1.Entegre devre yerleşim tasarımları ve açıklanmayan bilgiler için koruma dahil olmak üzere, önceki mevzuatta yer almayan sınai mülkiyet haklarının eklenmesi yoluyla sınai mülkiyet haklarının tam olarak korunmasını sağlar.

2. Başvuruların yönetimi ve incelenmesinde esneklik sağlamak ve başvuruların alınması, incelenmesi, kaydedilmesi ve verilmesine ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için dört yeni prosedürün benimsenmesidir. Bu, mucitlerin BAE'nin iş ortamındaki güvenini artırmaya ve onları yenilik yapmaya teşvik etmeye katkıda bulunacaktır. Hızlandırılmış başvurular, sunulan başvurunun resmi ve maddi incelemelerinin hızla tamamlanabileceği patent başvuruları için hızlı bir kanal, patent başvurularının fayda sertifikası taleplerine dönüştürülmesi ve bunun tersi, buluşun gelişiminin çeşitli aşamalarında korunmasını sağlamak için patent başvurularını, kullanım sertifikalarını ve endüstriyel tasarımları birkaç başvuruya bölmek ve başvuruların alınması olmak üzere dört yeni hüküm sağlanacaktır.

3. Sınai mülkiyet başvurularına ilişkin uyuşmazlıklara ilişkin prosedürlerde güncellemelerin verilmesinden sonra yeniden incelemeye izin vererek daha esnek ve hızlı hale getirilmesi ve şikâyetin yargı yoluna başvurmadan önce Bakanlığa iletilmesine olanak tanıyan bir mekanizma oluşturulması.

Ayrıca, Dr. Al Falasi, Ekonomi Bakanlığı'nın https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=14 üzerinden erişilebilen web sitesi aracılığıyla en iyi uluslararası standartlara göre çeşitli sınai mülkiyet uygulamalarına ilişkin entegre hizmetler sunduğunu söyledi.

Basın toplantısının sonunda Al Falasi, Yüzüncü Yıl 2071'i ve ülke tarafından yakın zamanda duyurulan "50'nin Projesi'ni" desteklemek için bir sonraki aşamada yeni yasanın en önemli beklenen sonuçlarını birkaç stratejik ve ana yol aracılığıyla gözden geçirdi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303010101

WAM/Turkish