Cuma 02 Haziran 2023 - 3:48:55 ös

Mohammed bin Rashid, eğitim sisteminde büyük bir yapısal değişikliği duyurdu


DUBAİ 22 MAYIS 2022 WAM BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan'ın direktifleri altında, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, BAE'de eğitim sisteminin yeni bir büyük yeniden yapılanmasını duyurdu ve sektörün gelişimini destekleyen kurumların kurulmasına yön verdi.

Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, "Kardeşim Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile görüştükten sonra, bugün BAE'nin eğitim sektöründe büyük bir yapısal değişikliği duyuruyoruz. Ahmed Belhoul Al Falasi'yi Eğitim Bakanı olarak atadık. Kendisine ülkemizdeki eğitim sistemi ile ilgili tüm mevzuat ve politikaları gözden geçirmesini istedik."

"Ayrıca bugün, Sarah Al Amiri'nin Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Emirlik Okulları Kuruluşu Başkanları olarak atandığını duyuruyoruz. Onu ülkedeki devlet okullarını geliştirmek için kapsamlı bir plan geliştirmeye yönlendirdik. Hussain Al Hammadi ve Jameela Al Muhairi'ye önceki dönemde gösterdikleri çabalar için teşekkür ederiz."

"Ayrıca Sara Musallam'ın Erken Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandığını ve yeni kurulan Federal Erken Eğitim Otoritesini denetlemesini de duyuruyoruz. Sarah, doğumdan 4. sınıfa kadar çocuk gelişimini takip etmek için kapsamlı planlar geliştirmekten sorumlu olacaktır. Çocuklarımızın doğru gelişimi, eğitimimizin başarısının garantisidir." dedi.

Majesteleri, eğitim sonuçlarını, öğrenci performansını ve eğitim sürecinin verimliliğini ölçmekten sorumlu olmak üzere BAE Kabinesine bağlı "Federal Eğitim Kalite ve Standartları Kurumu'nun" kurulduğunu duyurdu.

Ayrıca, Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid, Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan başkanlığındaki "Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi'nin" ülkedeki Eğitimin Geleceği projesini denetlemekten sorumlu olmak üzere yeniden yapılandırıldığını duyurdu.

Eğitim Sisteminin Yeni Yapısı Eğitim sektöründeki yeni yapı, tek bir sisteme ve belirli yeterliliklere göre çalışacak olan her Emirlikteki yerel eğitim yetkililerine ek olarak Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi, Federal Eğitim Kalitesi Otoritesi, Eğitim Bakanlığı, Federal Erken Çocukluk Eğitimi Otoritesi, Emirlik Okulları Kuruluşunu içermektedir.

Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi Yeni yapı kapsamında, Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi, Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan başkanlığında yeniden oluşturulacak.

Konsey, ülkedeki Eğitimin Geleceği projesini denetlemekten sorumlu olacak.

Ayrıca, Konseyin sorumlulukları arasında BAE'deki eğitim sektörünün vizyon ve hedeflerinin belirlenmesi, eğitim için genel çerçevenin geliştirilmesi ve onay için BAE Kabinesine sunulması ve eğitim politikaları ve mevzuatının geliştirilmesi yer alacaktır. Ayrıca Konsey, sektörün performansını takip edecektir.

Federal Eğitim Kalitesi ve Standartları Kurumu Yeni yapı, BAE Kabinesine bağlı olmak üzere eğitim Kalitesi için özel bir Otorite oluşturdu. Temel olarak eğitim çıktılarını, öğrenci performansını ve eğitim sürecinin verimliliğini ölçmekten sorumlu olacaktır.

Kurum, politikalar, stratejiler, mevzuat ve müfredat geliştirmek için sonuçlar ve öneriler hakkında raporlar sunmaya ek olarak eğitimin kalitesini ölçmekten, eğitim, erken çocukluk eğitimi, anaokulu, halk eğitimi ve yükseköğretim ile ilgili eğitim çıktılarını denetlemekten sorumlu olacaktır.

Erken Çocukluk Eğitimi Federal Otoritesi Yeni yapı, doğumdan 4. sınıfa kadar çocuk gelişimini takip etmek için kapsamlı planlar geliştirmek ve uygulamak için erken çocukluk eğitiminde uzmanlaşmış bir federal otorite oluşturdu. BAE Kabinesine bağlı olan Kurum, erken çocukluk döneminin eğitim ihtiyaçları ile ilgili politikalar, stratejiler, mevzuat ve programlar geliştirmekten sorumlu olacaktır.

Kurum, yetkili yerel makamlarla koordineli olarak ülkedeki düzenlemeleri ve standartları belirlemekten ve lisans vermekten ve devlet ve özel kreşleri izlemekten ve erken çocukluk dönemindeki rollerini geliştirmek için ebeveynlerle birlikte çalışmaktan sorumlu olacaktır.

Eğitim Bakanlığının Geliştirilmesi Yeni yapıya göre, Eğitim Bakanlığı'nın sorumlulukları BAE'de kamu ve yüksek öğrenimle ilgili politikalar, stratejiler ve mevzuat geliştirmeyi içerecek.

Bakanlığın işlevleri, ülkedeki devlet eğitim okulları için genel eğitim çerçevesini, müfredatı ve araçları yönetmek ve geliştirmek, özel okullar için zorunlu eğitim materyalleri için müfredat geliştirmek, standartlar ve düzenlemeler belirlemek, yetkili yerel makamlarla koordineli olarak lisans vermek ve özel okulları izlemektir.

Bakanlığın görevi ayrıca ülkedeki uluslararası sınavları denetlemek ve ilgili makamlarla koordineli olarak tüm kamu, özel ve yüksek öğretim kurumlarında uygulanmasını yönetmekten oluşmaktadır. Sağlanan sertifika ve niteliklerin denkliği, ülke içinde lisanslı kamu ve yükseköğretim ve öğretim kurumları tarafından verilen sertifika ve niteliklerin onaylanması yurt dışında faaliyet gösteren kamu ve yükseköğretim kurumlarının tanınmasına ektir.

Emirlikler Okulları Kuruluşu Eğitim sisteminin yeni yapısı, BAE Kabinesi çatısı altına giren Emirlikler Okulları Kuruluşunu ve devlet okullarının ve anaokullarının verimliliğini artırmak, ülkedeki devlet okullarını denetlemek ve eğitim sektörünün gelişimi ile ilgili politika, strateji ve standartları uygulamakla ilgilenmeyi içerir.

Yeni yapı kapsamında, Kurum ayrıca devlet okullarında öğrenci bakım programları, etkinlikleri ve etkinlikleri geliştirme, bunların uygulanmasını denetleme ve devlet okullarının verimliliğini artırmak için işletmek için yenilikçi ve yeni modeller önerme konusunda uzmanlaşacaktır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303049671

WAM/Turkish