Pazar 04 Haziran 2023 - 5:17:10 ös

BM başkanını Biyo-çeşitlilik Günü'nde "Tüm yaşam için ortak bir gelecek inşa edin" çağrısında bulundu


NEW YORK 22 MAYIS 2022 WAM Karadaki çevrenin dörtte üçü ve deniz çevresinin yaklaşık %66'sı insan eylemleriyle önemli ölçüde değişmiştir. Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde BM Genel Sekreteri, "doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşı" sona erdirmeye çağırdı.

Her yıl 22 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, biyolojik çeşitlilik konularının teşviki için BM onaylı uluslararası bir gündür.

António Guterres, "Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidini sona erdirmek, arazi bozulmasını durdurmak, gıda güvenliğini sağlamak ve insan sağlığındaki ilerlemeleri desteklemek için gereklidir." dedi.

BM başkanı, biyo çeşitliliğin yeşil ve kapsayıcı büyüme için çözümler sunduğunu vurguladı ve bu yıl hükümetler, gezegeni 2030 yılına kadar iyileşme yoluna sokmak için açık ve ölçülebilir hedefler içeren küresel bir biyoçeşitlilik çerçevesi üzerinde anlaşmak üzere bir araya gelecekler.

"Çerçeve, biyoçeşitlilik kaybının itici güçlerini ele almalı ve dünyanın daha fazla toprağını, tatlı sularını ve okyanuslarını etkin bir şekilde koruyarak doğayla uyum içinde yaşamak, sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmek, iklim değişikliğini ele almak için doğaya dayalı çözümler kullanmak ve çevreye zarar veren zararlı sübvansiyonları sona erdirmek için ihtiyaç duyulan iddialı ve dönüştürücü değişimi sağlamalıdır." dedi.

Guterres, küresel anlaşmanın aynı zamanda somut doğaya pozitif yatırımları teşvik etmek için eylem ve finansal kaynakları harekete geçirerek biyolojik çeşitliliğin getirilerinden hepimizin faydalanmasını sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Bu hedeflere ulaşırken ve 2050 Vizyonunu "doğayla uyum içinde yaşamak" için uygularken, özellikle toprakları çok fazla biyolojik çeşitlilik barındıran birçok yerli nüfusla ilgili olarak, eşitlik ve insan haklarına saygı duyarak hareket etmeliyiz." dedi.

BM başkanı, gezegenimizin vazgeçilmez ve kırılgan doğal zenginliğini kurtarmak için, geçimleri için doğaya en çok güvenen gençler ve savunmasız nüfus da dahil olmak üzere herkesin katılımı gerektiğini söyledi.

"Bugün herkesi tüm yaşam için ortak bir gelecek inşa etmek için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

Tüm yaşam için ortak bir gelecek inşa etmek, BM Restorasyon On Yılı doğrultusunda, bu yılki Uluslararası Gün'ün odak noktasıdır.

Biyolojik çeşitlilik kaynakları, üzerine medeniyetler inşa ettiğimiz sütunlardır.

Balık, yaklaşık 3 milyar insana hayvansal proteinin yüzde 20'sini sağlıyor; bitkiler, insan beslenmesinin %80'inden fazlasını sağlar ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayan insanların %80'i 1. basamak sağlık hizmetleri için geleneksel bitki bazlı ilaçlara güveniyor.

Ancak şu anda yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Biyoçeşitlilik kaybı, sağlığımız da dahil olmak üzere herkesi tehdit ediyor. Biyoçeşitlilik kaybının hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklarını genişletebileceği kanıtlanmıştır; öte yandan, biyo çeşitliliği sağlam tutarsak, COVID-19’un neden olduğu salgına karşı savaşmak için mükemmel araçlar sunar.

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerdeki mevcut olumsuz eğilimler yakında ele alınmazsa, 8 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin değerlendirilen hedeflerinin %80'ine yönelik ilerlemeyi baltalayacaktır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303049917

WAM/Turkish