Cuma 01 Temmuz 2022 - 8:42:41 ös

MBRGI ve WEF, Gıda İnovasyon Merkezleri için Küresel Platform kurmak için iş birliği yapıyor

  • تعاون بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس "المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي"
  • تعاون بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس "المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي"

DUBAİ 23 MAYIS 2022 WAM Davos'ta düzenlenen 2022 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'nın oturum aralarında, Muhammed bin Rashid Al Maktoum Küresel Girişimler (MBRGI), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile iki tarafın Gıda İnovasyon Merkezleri için Küresel Platformun oluşturulmasında iş birliği yapma niyetini teyit eden bir anlaşma imzaladı.

WEF, gıda sistemi dönüşümünü kolaylaştırmak için yerel inovasyon ekosistemlerini güçlendirmek için Gıda İnovasyon Merkezleri girişimlerini kurdu ve bu yeni uluslararası platform, dünya çapında sürdürülebilir gıda üretim mekanizmalarını iyileştirmek için inovasyon kapsamına odaklanmaya ve hızlandırmaya katkıda bulunacak.

Gıda İnovasyon Merkezleri için yeni Küresel Platform, gıda alanında ortak uluslararası bilimsel ve araştırma iş birliğini geliştirmeyi, yerel gıda üretim sistemleri geliştirmek için bilgi, deneyim ve veri alışverişinde bulunmayı ve gıda güvenliğini elde etmek ve geliştirmek için ulusal ve küresel stratejileri desteklemeyi amaçlıyor. Bunu yaparak, BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, özellikle de açlığın sona erdirilmesine yönelik ikinci hedefine ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Anlaşma, Dubai'nin Gıda İnovasyon Merkezlerinin yıllık toplantısının uluslararası merkezi olduğunu teyit ediyor. Ayrıca, MBRGI'nin Gıda Sistemleri Girişiminin Denetim Kuruluna ve WEF'in Gıda İnovasyon Merkezlerinin Yönlendirme Komitesine katılacağını da şart koşuyor.

MBRGI Genel Sekreteri Mohammad Abdullah Al Gergawi, küresel gıda zorluklarını ele almanın, modern çözümler geliştirebileceğimiz yenilikçi düşünme ve uluslararası inovasyon hızlandırıcıları gerektirdiğini vurguladı. Davos ile yapılan anlaşma, tüm paydaşlarla iş birliği için küresel bir platform sağlıyor.

Al Gergawi, "BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum'un direktifleri doğrultusunda, MBRGI, bölgesel ve küresel olarak açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele eden ve daha az şanslı topluluklara gıda desteği sağlayan en büyük kurumlardan biridir." dedi.

İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam bint Mohammed Almheiri, "2018'de BAE, değer zinciri boyunca akıllı teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir gıda üretimini sağlayan ve araştırma ve geliştirme yeteneklerini kullanan girişimleri artıran kapsamlı bir ulusal ekosistem geliştirmek için Ulusal Gıda Güvenliği Stratejisi 2051'i duyurdu. Gıda İnovasyon Merkezleri için Küresel Platform oluşturmak için MBRGI-WEF iş birliği bu hedefi destekliyor ve gıda güvenliğini yerel, bölgesel ve küresel olarak etkileyecek." dedi.

Üç yıllık iş birliğinin önünü açan anlaşma, MBRGI Genel Sekreter Yardımcısı Saeed Al Eter ve Dünya Ekonomik Forumu Yürütme Komitesi üyesi Sean De Cleene tarafından İsviçre'nin Davos kentinde her iki taraftan bir dizi yetkilinin huzurunda imzalandı.

Saeed Al Eter, Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un direktifleri altında, MBRGI'nin küresel olarak gıda üretimi için mekanizmalar ve teknikler geliştirmeyi ve gıda inovasyonu için entegre sistemler sunmak için gelecekte kalitatif dönüşümler getirmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediğini vurguladı. Aynı zamanda araştırma ve geliştirmeyi, bilginin transferini ve yayılmasını ve iklim değişikliği, krizler ve hızlı ekonomik dönüşümlerin yansımalarından en çok etkilenen ülkeler ve toplumlar için gıda güvenliğini hızlandırmak için yapay zekâ ve veri bilimi gibi Dördüncü Sanayi Devrimi uygulamalarının entegrasyonunu desteklemeye tamamen kararlıdırlar.

Al Eter, "Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon insan açlıktan veya yetersiz beslenmeden mustarip. Dünyanın son yıllarda tanık olduğu krizler başta gıda sektörü olmak üzere tedarik zincirlerini doğrudan etkilemiştir. Ulusal düzeyde gıda üretimini geliştirmek ve yerel ve küresel olarak birbirine bağlı ve etkili gıda güvenliği ağları sağlamak için sistemler, seçenekler ve alternatifler geliştirmeye yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor."

"Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,7 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. MBRGI'nin 2030 yılına kadar beş kıtada 17 küresel şehirde yer alacak Küresel Gıda İnovasyon Merkezleri Platformu'nun kurulmasına verdiği destek, gıda üretimi için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak ve mevcut ve gelecekteki talebin karşılanmasına katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır." dedi.

Sean De Cleene, "Gıda İnovasyon Merkezlerinin küresel ağı aracılığıyla çiftçiler, yenilikçiler, finansörler, hükümetler, özel sektör ve diğerleri arasındaki ortaklıkları kolaylaştırmak, insanları ve gezegeni korumada olumlu dönüşümlere yönelik yenilikleri, yatırımları ve iş birliğini hızlandırmak ve genişletmek üzere gıda sistemleri için güçlü bir ülke ve bölgesel inovasyon ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"WEF'in, bilgi paylaşarak, toplulukları güçlendirerek ve insani yardım ve yardım sağlayarak dünya çapındaki toplulukların yaşamlarında niteliksel bir fark yaratan insani ve kalkınma girişimleriyle tanınan Mohammed bin Rashid Al Maktoum Küresel Girişimler ile iş birliği, Gıda İnovasyon Merkezlerinin çabalarına önemli bir ivme kazandırdı. Tarım-gıda sistemleri, araştırmaları ve mekanizmalarında bilgi ve yenilik transferini hızlandıran, ülkeler arasındaki iş birliğini genişleten ve bireylerin ve toplumların isteklerini karşılayan daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için yeni fırsatlar sağlayan küresel bir platform oluşturmaya yardımcı olacaktır." dedi.

Dünya Ekonomik Forumu, hükümet ve özel sektörden, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan ve sivil kuruluşlardan çok çeşitli ortakları dahil etmek, ortaklıklar kurmak, gıda sistemlerinde yeniliği geliştirmede iş birliğini geliştirmek, yerel ve bölgesel olarak hedeflenen girişimleri ve gelecek vaat eden fırsatları finanse etmek ve küresel düzeyde gıda ile ilgili fikir, deneyim ve veri alışverişinde bulunmak için Gıda İnovasyon Merkezlerini kurdu.

Gıda İnovasyon Merkezlerinin küresel platformu, mevcut gıda sistemi zorluklarına yeni çözümlerin başlatılmasını hızlandırır, gelecekteki gelişimlerini, iyileştirmelerini ve dönüşümlerini destekler, dünyanın bölgeleri arasında öğrenme, bilgi aktarımı ve yeniliği mümkün kılar ve gıda sistemlerinde yeniliği desteklemek için birçok paydaşla ortaklıkları güçlendirir.

Platform ayrıca, Gıda İnovasyon Merkezlerinin hedeflerini destekleyen yatırımları artırmayı ve yenilikçi finansman mekanizmalarını teşvik etmeyi destekler, gıda sistemlerinde yerel ve küresel esnekliği artırır, ağda şu anda mevcut olan temel girişimleri tanımlar ve daha kapsamlı, verimli ve sürdürülebilir sağlıklı gıda sistemleri oluşturmak üzere yenilik ekosistemlerini geliştirmeye odaklanan ülkelerde kapsamlarını genişletir.

Küresel platform ayrıca, içerdiği topluluklarda bir gıda güvenliği ağının sağlanmasına olumlu bir şekilde yansıyacak olan Gıda İnovasyon Merkezlerinin hedeflerini destekleyen girişimciliğin kapsamını da genişletiyor. Platform, BAE'nin inovasyonu ilerletme ve gıda sistemlerinde pozitif inovasyona dayalı dönüşümü hızlandırma konusundaki lider konumunu desteklemektedir.

MBRGI, BAE Gıda Bankası ile işbirliği içinde geçtiğimiz birkaç yıl içinde 1 Milyon Tasarlanmış Yemek kampanyası, ve COVID-19 salgını nedeniyle tepkilerle karşı karşıya kalanlara doğrudan gıda desteği sağlamaya yönelik 10 Milyon Öğün kampanyası ve ardından 47 ülkede 220 milyon öğün yemek dağıtmayı başaran 100 Milyon Öğün kampanyası ve bir aydan kısa bir sürede hedefine ulaşan ve 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıtmaya devam eden genişletilmiş 1 Milyar Yemek girişimi de dahil olmak üzere gıda ile ilgili bir dizi girişim başlattı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303050186

WAM/Turkish