Cumartesi 10 Haziran 2023 - 3:30:26 ös

BAE heyeti, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki diyalog ve anlaşmalar yoluyla ulusal vizyonu vurguladı


DAVOS 24 MAYIS 2022 WAM BAE'nin Dünya Ekonomik Forumu 'Davos 2022' resmi delegasyonu, BAE'nin küresel düzeyde çeşitli ilgi alanlarında gösterdiği amansız ve sürekli çabalara ışık tutarak yeni girişimleri desteklemek ve geleceğin dijital ekonomisine daha iyi hazırlanmak için 4IR ve gelecekteki iş modelleri alanlarında WEF ile iş birliğini daha da geliştirmek için yeni girişimler ve anlaşmalar duyuruyor.

Küresel ticareti desteklemek Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, "Ticaret Finansmanı Boşluğunu Kapatmak" oturumuna katılımı sırasında yaptığı konuşmada, BAE'nin küresel ekonomik büyümeyi yeni zirvelere taşımaya istekli olduğunu söyledi. BAE'nin küresel ticareti teşvik etme ve ticaret ve ihracat işindeki finansman boşluklarını doldurma ve dijital ekonomide inovasyon ve büyümeyi teşvik etme çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu söyledi. Dr. Al Zeyoudi, BAE'nin genel küresel kalkınma sürecini ilerletmek ve halkların ve toplulukların yaşamlarını iyileştirmek için modern teknolojiye dayalı yeni fırsatlar yaratmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Al Zeyoudi, BAE hükümetinin, ülkenin kalkınma sürecindeki bir sonraki aşamanın gereksinimlerini karşılamak için dış ticaretini hızlı küresel değişikliklere uygun olarak güçlendirmesini sağlayacak iddialı bir strateji benimsemesini tartıştı. Ayrıca, ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak ve ülkenin ticari alanda liderliğini kurmak için ülkenin gelecekteki işgücü piyasasındaki hedeflerini ve konumunu güçlendirdi.

Gıda güvenliğini artırmak İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maryam Almheiri, "Küresel Gıda Krizini Önlemek" başlıklı bir oturuma katılımı sırasında BAE hükümetinin, toplumların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak, kapsamlı kalkınma hedeflerine ulaşmak ve dünyadaki açlıkla mücadele etmek için küresel gıda güvenliğini artırmak ve sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerini benimsemek için uluslararası çabaları desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Almheiri, dünyada meydana gelen hızlı değişimlerin uluslararası iş birliğini ve küresel ortaklıkları güçlendirmeyi ve gıda güvenliğini artırma ve herkesi etkileyen bir gıda krizinden kaçınma çabalarını koordine etmeyi gerektirdiğini söyledi. Saatin ihtiyacının daha geniş sürdürülebilirlik kavramlarını ve uygulamalarını benimsemek ve hükümetler, devletler ve özel sektör arasında başarılı deneyimler paylaşmak, yenilikçi ve etkili çözümler açısından, günümüzün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için modern teknolojiye dayalı yeni gıda kaynakları sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bilimsel araştırmalarda ortaklıkların güçlendirilmesi "Küresel Bilimsel İşbirliğinin Korunması" başlıklı bir diyalog oturumuna katılımı sırasında, Halk Eğitimi ve İleri Teknoloji Devlet Bakanı ve BAE Bilim Adamları Konseyi Başkanı Sarah bint Yousif Al Amiri, BAE Hükümetinin toplumlar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle bilimsel araştırma alanındaki ortaklıkları ve yapıcı küresel iş birliğini güçlendirme konusundaki istekliliğini vurguladı.

BAE'nin bu sektörde çok önemli bir rol oynadığını vurguladı ve BAE Bilim Adamları Konseyi'nin BAE kurumlarına ve karar verme merkezlerine bilimsel tavsiyelerde bulunma konusundaki başarılarını sergiledi.

Bilimsel araştırmaların sonuç ve çıktılarını paylaşarak yapıcı iş birliğinin önemine işaret ederek mevcut ve gelecekteki zorluklara yönelik çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunan ve BAE'nin Emirates Mars Misyonu "Umut Sondası" verilerinin dünya çapında 200'den fazla bilimsel kurum ve araştırma merkeziyle paylaşılmasındaki rolüne değindi.

Yarının Piyasaları Girişimi Forum ayrıca BAE hükümetinin Dünya Ekonomik Forumu ile ortaklaşa "Yarının Piyasaları" girişimini başlattığını gördü. Girişim, BAE'nin ulusal ekonomisini yeni ekonomiye odaklanan ticari faaliyetleri benimsemeye hazırlayacak ve en son teknolojik araçları kullanarak yarının pazarlarına girmeye hazırlığını artıracak yeni iş hızlandırıcıları geliştirmeyi amaçlıyor.

Girişimin başlatılması, BAE Ekonomi Bakanlığı ile Dünya Ekonomik Forumu'nun Yeni Ekonomi ve Toplum Merkezi arasındaki kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasının bir parçasıdır. Anlaşma, Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ve Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi tarafından imzalandı.

"Yarının Piyasaları" girişimi, BAE hükümetinde yeni hızlandırıcılar başlatmaya ve bunları BAE'deki yeni iş modellerini desteklemek, petrol sonrası ekonominin bir parçası olacak gelecekteki dijital ve teknolojik çalışmalara hazırlanmalarını sağlamak, pazar tasarımcısı ittifaklarının en önemli odak noktası olacak yeni bir vizyon geliştirmek, hükümet ve özel sektör arasındaki işbirliğini ve entegrasyonu desteklemek ve geleceğin pazarlarını şekillendirmek için tahsis etmeye ve yeni girişimlerin ulusal ekonomideki rolünü güçlendirmeye odaklanıyor.

Al Marri, BAE'nin yeni ekonomilerin kavram ve uygulamalarına dayalı iş faaliyetlerini benimsemek ve bölgesel ve uluslararası pazarlardan girişimleri çekmek için araç ve eylem mekanizmaları sağlamak, net bir vizyon ve entegre stratejilere uygun olarak yeni bir kalkınma ve sürdürülebilir ilerleme çağına girdiğini söyledi. Ülkenin, iş dünyasında girişimci düşünceyi güçlendiren ve çözümler, öğrenme fırsatları ve teşvikler sağlayan sütunlara dayalı olarak geliştirilen yeni bir ekonomik modeli yansıtan işletmeleri BAE'ye taşınmaya teşvik etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Dördüncü Sanayi Devrimi uygulamaları geliştirme anlaşması BAE hükümeti ayrıca, Dubai Future Foundation Genel Müdür Yardımcısı, Yapay Zekâ, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamalarından Sorumlu Devlet Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Genel Müdür ve Forum'un Başkanı Jeremy Jurgens'in huzurunda Dördüncü Sanayi Devrimi uygulamalarının geliştirilmesinde Dünya Ekonomik Forumu ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Al Olama, BAE hükümeti ile bilimsel, teknolojik ve bilişsel ilerleme sürecini hızlandıran yeni fikir ve projelerin geliştirilmesine destekleyici ortamlar sağlamak için yapay zekâ, blok zinciri ve geleceğin çeşitli teknolojilerini kullanarak ve yenilikçi deneyim ve uygulamaları paylaşarak topluluklara hizmet etmeyi amaçlayan Dünya Ekonomik Forumu arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi.

Uluslararası düzeyde devlet liderleri, iş dünyası liderleri, yatırımcılar ve karar vericiler de dahil olmak üzere 2.500'den fazla lider ve delegeyi ağırlaması beklenen forum, küresel büyüme üzerinde ciddi zorluklara yol açan ve tedarik zincirinde aksamalara neden olan dünya genelindeki jeopolitik ve ekonomik gelişmelerle örtüşmektedir. Forum, mevcut koşulların üstesinden gelmek için anlayış ve ortak zemin oluşturmaya yönelik uluslararası çabaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303050652

WAM/Turkish