Perşembe 21 Eylül 2023 - 5:26:44 ös

BAE Devlet Başkan, düşük gelirli vatandaşların sosyal refah programını yeniden yapılandırıyor


ABU DABİ 4 TEMMUZ 2022 WAM BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, düşük gelirli vatandaşların Sosyal Refah Programının yeniden yapılandırılmasını 14 milyar AED yerine 28 milyar AED değerinde entegre bir programa yönlendirdi.

Hareket, yıllık sosyal destek tahsisini 2,7 milyar AED'den 5 milyar AED'ye yükseltmeyi amaçlıyordu.

Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Mohamed'in direktifi, aile ve sosyal istikrarı sağlamak ve vatandaşlara iyi bir yaşam sağlamak için düşük gelirli Emirlik ailelerini destekleme konusundaki istekliliğini somutlaştırıyor.

Toplumsal Kalkınma Bakanlığı tarafından denetlenen program, aile reisi ödeneği, eş ödeneği ve çocuk ödeneği dahil olmak üzere sınırlı gelirli ulusal aileler için çeşitli sosyal yönleri kapsamaktadır. Program ayrıca, işsiz iş arayanlar ve 45 yaş üstü vatandaşlar için geçici mali desteğin yanı sıra barınma ve gıda, su, elektrik ve yakıt gibi diğer temel ihtiyaçlar için mali desteği de kapsamaktadır.

Ayrıntılı olarak, program konut ödeneği, üniversite eğitim ödeneği, 45 yaş üstü işsiz vatandaşlar için ödenek ve işsiz-iş arayanlara ödeneği olmak üzere 4 yeni ödenek getirmiştir.

-Konut yardımı Yeni program, aile devlet konutu alana kadar ayda 1.500 AED ile 2.500 AED arasında bir konut yardımı içermektedir.

Ebeveynleri veya başka bir aile ile birlikte yaşayan başvuru sahipleri, bu tutarların %60'ına hak kazanırlar. Bu ödenek, devlet konut yardımı alan veya adına kayıtlı bir ev sahibi olanlar için geçerli değildir. Yararlanıcılar, devlet konutu edindikten sonra bu ödeneği almayı bırakacaktır.

-Üniversite eğitim ödeneği Üniversite eğitimine kayıtlı seçkin lise öğrencilerine ayda 3.200 AED ödenek verilecektir (Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi'nin gerekliliklerine göre).

Ödenek ayrıca, 25 yaşına kadar her aile için (2.400 AED ile 800 AED arasında) çocukların ödeneklerine göre diploma ve üniversite eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri de içerir.

-45 yaş üstü işsiz vatandaşlara ödenek İşsiz vatandaşların yaşına göre ayda 2000 AED'den başlayarak 5000 AED'ye kadar sabit bir sübvansiyonun verildiği sosyal refah programı içindeki yeni mali sübvansiyonlardan biridir.

-İşsiz- İş arayanlara ödenek Bu ödenek 6 aylık bir süre için uzar ve yaşına bakılmaksızın her bir yararlanıcı için ayda 5000 AED tutarındadır.

Sosyal yardım programı, aile reisi için ödenek, eş için ödenek ve çocuklar için ödenek dahil olmak üzere tüm aile üyelerine tahsis edilen ödenekleri artırmaya heveslidir.

-Aile Reisi ödeneği yılların tecrübesine göre artar. Bu ödenek, ayda 5.000 AED'den başlayacak ve ardından 13.000 AED'ye ulaşana kadar her 10 yıllık iş deneyimi için ayda 2.000 AED oranında artırılacak şekilde artırılmıştır.

21-30 yaş grubundaki aile reisi ayda 5000 AED alıyor ve 30-40 yaş grubu için ödenek 7000 AED'ye, 40-50 yaş grubu için 9.000 AED ve 50-60 yaş grubu için 11.000 AED'ye ulaşacak şekilde ödenek artar ve 60 yaşın üzerindekilerin yaş grubu, bu da ayda 13.000 AED'dir.

-Eş yardımı Yeni sosyal refah programı, düşük gelirli ulusal ailelerin aldığı sosyal desteği artırmak amacıyla eşin ödeneğinin 3.500 AED'ye yükseltilmesini içeriyor.

-Çocuk yardımı Sosyal yardım programı, çocuk ödeneğinin ilk çocuk için ayda 2.400 AED'ye, 2. ve 3. çocuk için ayda 1.600 AED'ye ve 4. veya daha fazla çocuk için 800 AED'ye çıkarılmasını içerir ve 21 yaşına kadar ödenecektir.

-Enflasyon ödeneği Program, gıda, elektrik ve su ve yakıt yardımı 3 tür ödenek içermektedir.

-Gıda takviyesi yardımı Bu girişimin bir parçası olarak hükümet, Emirlik ailelerine yaşam gereksinimlerini karşılamalarını sağlamak ve onlara iyi bir yaşam sağlamak için gerekli yardımı sağlama taahhüdü olarak gıda fiyatı enflasyonunun %75'ini üstleniyor.

-%50 oranında elektrik ve su yardımı Sosyal refah programı, 4.000 kilovattan az elektrik tüketimi için aylık %50 sübvansiyon ve 26.000 galondan az su tüketimi için aylık %50 değerinde su sübvansiyonu sağlar.

-Yakıt yardımı Program, litre başına 2,1 AED üzerindeki yakıt fiyatı artışının %85'i oranında aylık yardım sağlar. Aile reisi aylık 300 litre, çalışan kadın ise 200 litre ek ödenek alıyor. Bu arada, eş destek almazsa aile reisi 400 litre yardım alır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303063290

WAM/Turkish