Cumartesi 26 Kasım 2022 - 4:49:25 ös

WEF Sürdürülebilir Kalkınma Toplantılarında liderler, iklim eylemi, endüstride karbondan arındırma ve sosyal dayanıklılık konularında iş birliğini ilerletiyor


NEW YORK, 23 EYLÜL, 2022 (WAM) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Sürdürülebilir Kalkınma Etkisi Toplantıları hem iklim değişikliği hem de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde ilerlemeyi tehdit eden birbirine bağlı krizlerin karmaşık bir zemininde toplandı. Bu, Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra yüksek enflasyon ve emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu yükselen küresel enerji maliyetlerini, milyonları daha fazla gıda güvensizliği ve yoksulluğa sürüklemeyi içeriyor.

19-23 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında, özel sektör, hükümet ve sivil toplumdan 800'ün üzerinde lider, bu acil sorunları ele almak için somut eylemler üzerinde anlaşmak üzere dünyanın dört bir yanından bir araya geldi.

WEF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Børge Brende, "Giderek daha fazla parçalanan bir dünyada birlikte çalışmanın yollarını bulmak daha da önemli. Zorlu rüzgarlara rağmen, yalnızca umut verici olmakla kalmayıp, iş birliğini neyin mümkün ve hatta dayanıklı kıldığı konusunda fikir veren iş birliği örnekleri var." dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları, iklim değişikliğine yanıt verme zorluğunun hepsini kapsayan iklim eylemini ölçeklendirmek, endüstri dönüşümünü hızlandırmak, esnek ekonomileri ve toplumları şekillendirmek ve bölgesel ve küresel iş birliğini geliştirmek olmak üzere dört temaya odaklandı.

Avrupa Komisyonu'ndaki Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, toplantılarda, insanları ilk sıraya koymanın önemini vurguladı.

"İklim krizini ancak insanların sağlığını, beklentilerini ve geçim kaynaklarını eylemlerimizin ve müdahalelerimizin merkezine koyarsak çözebiliriz." dedi.

Toplantılarda uzmanlar, birbirine bağlı küresel kaynak sistemlerinin kırılganlığını ve özellikle küresel gıda sistemleri muazzam bir baskı altına girerken, iklim tartışmalarına gıdayı dahil etme ihtiyacını tartışmak için geldiler.

Royal DSM'nin Eş Genel Müdürü Geraldine Matchett, "Gıda başarısız olduğunda, her şey başarısız olur. Gıda sistemlerimizi esnek, sürdürülebilir ve sağlıklı hale getirmek için çalışmalıyız." dedi.

Sektörlerdeki iş liderleri hedeflerini, somut planlarını ve eylemlerini paylaştı.

WEF Genel Müdürü Mirek Dušek, "Özel sektör, daha yüksek iklim hedefleri için çaba göstermeye devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin mevcut enerji ve gıda krizlerini yönetmelerine yardımcı olmada hayati bir rol oynuyor." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303086315

WAM/Turkish