Cumartesi 26 Kasım 2022 - 4:37:37 ös

WGES 2022, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için uluslararası iş birliğini teşvik edecek


DUBAİ, 25 EYLÜL, 2022 (WAM) -- Dünya, eğer agresif bir şekilde anlamlı bir eylemde bulunulmazsa, iklim değişikliğinin gezegenin ve insan ırkının hayatta kalması için yıkıcı sonuçları olacağı çok önemli bir dönüm noktasında. Bu olumsuz etkilerle mücadele etmek için son birkaç yılda somut adımlar atılmış olsa da bu zorluk daha geniş girişimler, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve iklim eyleminin hızının hızlandırılmasını gerektiriyor.

Uzmanlar, yalnızca son 7 yılda hava olaylarının sıklığında %400'lük bir artış tahmin ediyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonları artmaya devam ediyor ve bu, BM'ye göre şu anda tarihin en yüksek seviyelerinde. Bu durum, tüm gezegeni, özellikle en yoksul ve en savunmasız toplulukları etkileyen iklim koşullarını daha da kötüleştirdi.

Dubai Enerji Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı, Dubai Elektrik ve Su Kurumu (DEWA) Yönetim Müdürü ve CEO'su ve Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü (WGEO) Başkanı Saeed Mohammed Al Tayer, "İklim değişikliği tüm dünyayı etkiledi. Tüm ülkeler için büyük zorluklar doğuruyor. Dünyanın bir bölgesindeki emisyonlardaki herhangi bir artış, gezegendeki diğer herkesi etkiler. Bu nedenle, tüm ülkelerin düşük karbonlu bir ekonomiye doğru ilerlemesini sağlamak için çözümler geliştirecek ve sahada önemli eylemleri koordine edecek uluslararası bir iş birliği çabasının mevcut olması gerekiyor."

"BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un himayesinde düzenlenen Dünya Yeşil Ekonomi Zirvesi (WGES), DEWA, WGEO ve Dubai Enerji Yüksek Konseyi tarafından düzenleniyor. 8 yıl önce kurulan WGES, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek için etkili ve proaktif planlar geliştirmek için stratejik bir platform sağlıyor."

WGES 28-29 Eylül tarihlerinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek.

Al Tayer, "WGES, BAE'nin küresel toplumun, dünyanın yeşil bir ekonomiye geçişine yardımcı olmak için sürdürülebilir girişimleri belirleme ve geliştirme konusundaki ortak çabasına katkısının bir parçasıdır. Ayrıca, BAE'nin Kasım 2023'te 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapma hazırlıklarının önemli bir ayağıdır. Aynı derecede önemli olan WGES, BAE'nin sürdürülebilir, düşük karbonlu ekonomik büyümeye ulaşma ve insanlık için daha iyi bir gelecek sağlamadaki etkili ve etkili rolünü yansıtıyor."

"Şu anda ihtiyaç duyulan şey, bu çözümlerin daha büyük bir etkiye sahip olmasını sağlamak için bilgi paylaşımını ve iş birliğini kolaylaştıracak uluslararası bir çerçevedir, böylece amaçlanan faydaları küresel topluluk tarafından paylaşılabilir." dedi.

Ülkelerin daha temiz ve daha sürdürülebilir ekonomilere geçişine yardımcı olmak için birçok başka yenilikçi çözüm geliştirildi ve şu anda dünya genelinde uygulanıyor.

Al Tayer, "Zirvede, yenilenebilir enerji tarafından yönlendirilen bir topluluğa giden yolu tanımlamaya çalışacağız. Daha sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunabilmeleri için başta gençler olmak üzere toplumun tüm üyelerini sürece dahil edeceğiz." dedi.

İklim değişikliğinin kritik zorluklarını ele almanın aciliyetinin altını çizen vurgulu bir iş birliği göstergesinde, dünyanın dört bir yanından ülkeler 2015 yılında Paris Anlaşmasını imzalayan tüm ülkeleri küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında sınırlamak için çalışmaya çağırıyor.

2009'da Kopenhag'da düzenlenen COP15'te, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde iklim eylemi için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar ABD doları harekete geçirme ortak hedefini taahhüt ettiler. Cancun'daki COP16'da resmileştirilen hedef, Paris'teki COP21'de yinelendi ve fon seferberliği son tarihi 2025'e uzatıldı.

2020 yılında Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir raporda, küresel fonun ilerlemesini takip eden araştırma, iklim değişikliği girişimleri için şimdiye kadar 83,3 milyar ABD dolarının harekete geçirildiğini ve kalkınma yardımlarının çeşitli iklim değişikliği programlarını finanse etmek için büyük ölçüde Asya ve orta gelirli ülkelere gittiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta, İklim Değişikliği Yasası'nı birkaç yıl önce yürürlüğe koymak, ülkenin emisyonlarını azaltmasına ve 2050 için yasal olarak bağlayıcı emisyon hedefleri ile iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmasına yardımcı oldu. Geniş çapta kabul gören Yasa, Birleşik Krallık'a sera gazı emisyonlarında ve genel iklim değişikliği girişimlerinde sürdürülebilir azalmalar sağlamada yardımcı oluyor.

Bu arada, Avustralya'da Temiz Enerji Finans Kurumu 2012 yılında temiz enerji projelerine yapılan yatırımların artırılmasına yardımcı olmak ve böylece ülkenin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine katkıda bulunmak için kuruldu. Şirketin, Avustralya'da düşük emisyonlu çözümlere ve temiz teknolojiye özel yatırımın önündeki engellerin aşılmasına yardımcı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

BAE'nin iklim değişikliği eylemine katkıları Aralık 2020'de BAE, ulusal olarak belirlenen katkısını (NDC), iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumuna odaklanan taahhütlerle BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliğine sundu. Özellikle Emirates, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %23,5 oranında azaltma sözü verdi.

Yeni düzenleyici çerçeveler getirerek ve yenilikçi çözümler formüle ederek BAE, önümüzdeki 8 yıl içinde yaklaşık 70 milyon tonluk emisyon azaltımı sağlama yolunda ilerliyor. Bu amaçla, ülke yakın zamanda Arap dünyasının ilk ticari ölçekli karbon yakalama, kullanma ve depolama ağını kurdu. Bu teknoloji, BAE'nin sera gazı emisyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve nihayetinde iklim değişikliğinin hafifletilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Ayrıca BAE, yerel olarak temiz enerji projelerine 40 milyar ABD doların üzerinde yatırım yaptı. Güneş ve nükleer de dahil olmak üzere temiz güç kapasitesinin 2030 yılına kadar 14 GW'a ulaşması bekleniyor.

DEWA, ​​yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin genişletilmesi ve Muhammed bin Raşid El Mektum Solar Park aşamalarının tamamlanması da dahil olmak üzere 5 yıl içinde 40 milyar AED'lik sermaye harcamalarına yatırım yapmayı planlıyor. Solar Park, 2030 yılına kadar tamamlandığında 5.000 megavatlık planlanan kapasitesiyle dünyanın en büyük tek siteli güneş parkıdır.

BAE 2017-2050 Ulusal İklim Değişikliği Planı, sera gazı emisyonlarının yönetimi, iklim değişikliğine uyum, özel sektör odaklı yenilikçi ekonomik çeşitlendirme için çerçeveyi belirledi.

BAE'nin yeşil ekonomiye hızlandırılmış bir geçişi tam olarak destekleme taahhüdü, 8. Dubai Deklarasyonu'nun duyurulmasıyla WGES'te yeniden teyit edilecektir.

Küresel eylem için oyunun kurallarını değiştiren bir platform Zirvede, küresel düşünce liderleri, devlet kurumları, büyük işletmeler ve sürdürülebilir finans liderleri, en iyi uygulamaları paylaşmak ve ilke ve uygulamada yeşil ve adil bir ekonominin nasıl olması gerektiğini keşfetmek için bir araya gelecekler.

Etkinliğin gündemi, Enerji (Enerji Ağlarının Karbondan Arındırılması), Finans (Yeşil Büyüme için Yatırımın Harekete Geçirilmesi), Gıda Güvenliği (Değer Zincirlerinde Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Oluşturma) ve Gençlik (Pozitif Değişimi Sürdürmek için Gelecek Nesli Güçlendirmek) olmak üzere tematik sütunlara odaklanacak şekilde yapılandırılmıştır.

WGES ayrıca, Orta Doğu bölgesinin etkili uyum ve azaltma stratejilerini teşvik ederek sürdürülebilirlik gündemini şekillendirme çabalarını vurgulayacaktır. Sırasıyla 2022 ve 2023'te COP27 ve COP28 zirvelerine ev sahipliği yapacak Mısır ve BAE'nin seçilmesi, 18 aylık bölgesel faaliyeti başlatacak ve Arap dünyasını iklim eylemini teşvik etmek için küresel faaliyetlerin merkezine yerleştirecek.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303086468

WAM/Turkish