Cuma 31 Mart 2023 - 11:02:54 öö

Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi için Geçerli Vergilendirilebilir Gelir Eşiğini onayladı


ABU DABİ, 31 OCAK, 2023 (WAM) -- Maliye Bakanlığı (MoF), Kurumlar Vergisi için Uygulanabilir Vergilendirilebilir Gelir Eşiğine ilişkin 2022 tarihli ve 116 sayılı onaylı Bakanlar Kurulu Kararını yayınladı.

 

Karar, Aralık 2022'de Kurumların ve İşletmelerin Vergilendirilmesine İlişkin Federal Kanun Hükmünde Kararname'nin (Kurumlar Vergisi Kanunu) çıkarılmasını takip ediyor.

 

İşletmeler, 1 Haziran 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan ilk mali yıllarının başından itibaren BAE Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.

 

Oran ise %9 olarak belirlendi ve BAE'nin Kurumlar Vergisi rejiminin dünyadaki en rekabetçi rejimler arasında olmasını sağlamak ve ülkenin küresel bir finans ve iş merkezi olarak konumunu güçlendirmek için Bakanlığın daha önce duyurduğuna uygun olarak 375.000 AED'nin üzerindeki vergiye tabi gelir için geçerlidir.

 

Karara göre, vergiye tabi kişinin o dönemde uğraştığı işletme veya ticari faaliyet sayısına bakılmaksızın, aynı vergi döneminde 375.000 AED'yi aşmayan vergilendirilebilir gelire yüzde sıfır oran uygulanacaktır.

 

İlgili vergi döneminde 375.000 AED'yi aşan vergiye tabi gelir için %9 oran uygulanacaktır.

 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Yunus Hacı El Khoori, "Kurumlar Vergisinde Uygulanacak Vergilendirilebilir Gelir Eşiğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, daha önce açıklanan vergi oranlarını teyit etmektedir. Oranlar ve eşik dikkatli bir şekilde kararlaştırılmıştır ve BAE'nin Kurumlar Vergisi rejiminin adilliğini ve rekabetçiliğini yansıtmaktadır."

 

"375.000 AED'ye kadar (375.000 AED dahil) vergilendirilebilir karlar için yüzde sıfır eşiği, BAE'nin ekonomik büyümesine hayati katkılarının tanınmasıyla yeni kurulan şirketlere ve küçük işletmelere yönelik süregelen desteğimizin önemli bir göstergesidir. Ayrıca, bu eşiğin üzerindeki vergiye tabi gelir için yüzde 9'luk oran, diğer yargı bölgelerine kıyasla oldukça rekabetçi ve vergi mükelleflerine kesinlik sağlayarak BAE'yi iş ve yatırım için önde gelen bir yargı alanı olarak pekiştiriyor." dedi.

 

Bakanlar Kurulu Kararı, Ticari faaliyeti, "herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kendi işi gereği yürütülen herhangi bir işlem veya faaliyet veya işlemler dizisi veya faaliyetler dizisi" olarak tanımlarken, "İşi" sınai, ticari, zirai, mesleki, mesleki, hizmet veya hafriyat faaliyetleri veya maddi veya gayri maddi varlıkların kullanımına ilişkin diğer her türlü faaliyet gibi herhangi bir Kişi tarafından ve herhangi bir yerde düzenli, sürekli ve bağımsız olarak yürütülen bir faaliyet olarak tanımlamaktadır.

 

Kurumlar Vergisinde Uygulanacak Vergilendirilebilir Gelir Eşiğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının bir kopyası Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.mof.gov.ae) bulunabilir.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303123782

Esmeralda Angun