Cuma 31 Mart 2023 - 10:11:44 öö

Dubai Gelecek Vakfı, 2023 için küresel eğilimleri vurgulayan bir rapor yayınladı

  • "دبي للمستقبل" تصدر تقريراً يستعرض أبرز فرص وتحديات التوجهات العالمية
  • "دبي للمستقبل" تصدر تقريراً يستعرض أبرز فرص وتحديات التوجهات العالمية
  • "دبي للمستقبل" تصدر تقريراً يستعرض أبرز فرص وتحديات التوجهات العالمية
  • "دبي للمستقبل" تصدر تقريراً يستعرض أبرز فرص وتحديات التوجهات العالمية

DUBAİ, 31 OCAK, 2023 (WAM) -- Dubai Gelecek Vakfı (DFF), önümüzdeki yıl ekonomik sektörleri ve toplumları dönüştürecek 10 ana eğilimi belirleyen bir rapor yayınladı.

 

"2023'te Geleceğimizi Şekillendiren 10 Mega Trend" başlıklı rapor, DFF tarafından yayınlanan bir dizi ileriye dönük raporun bir parçasıdır. En son raporu, çeşitli küresel eğilimleri vurgular ve karar vericileri ve toplumu çeşitli sektörlerde mevcut ve gelecekteki zorluklar hakkında bilgilendirir.

 

Rapor, büyümeyi, refahı ve refahı teşvik etmeye odaklanarak ekonomiler ve toplumlarla ilgili temel eğilimleri ele alıyor. Eğilimler, önem derecelerine, karmaşıklıklarına ve alaka düzeylerine göre belirlendi.

 

DFF CEO'su Khalfan Belhoul, "Bugün tanık olduğumuz hızlı teknolojik gelişme, yarın yeni ve gelecek vaat eden fırsatların önünü açıyor. Bu gelişme, daha iyi bir gelecek tasarlamak ve çeşitli hükümet, ekonomik, çevresel ve sosyal sektörlerde olumlu değişiklikler sağlamak için kullanılabilir. Yeni raporumuz, hükümetleri öngörü kullanarak mevcut zorlukların üstesinden gelmek için proaktif çözümler geliştirmeye teşvik ediyor."

 

"BAE, zorlukları gelecek vaat eden fırsatlara dönüştürmeyi amaçlayan benzersiz, öncü bir vizyona sahip. Odak noktamız her zaman yeni trendleri incelemek ve ortak zorluklarımızın üstesinden gelmek için proaktif olarak en iyi çözümleri bulmak olmuştur. Çalışmalarımız, insanları tüm şehirler ve topluluklar için kapsayıcı çözümler tasarlamak, test etmek ve geliştirmek için ortak bir hedef etrafında bir araya getiriyor."

 

"Geleceği tasarlamak, şehirlerin ve toplumların karşılaşması muhtemel trendler hakkında net bir vizyon ve kapsamlı bilgi gerektirir. Her gün tanık olduğumuz sürekli gelişim ve köklü değişim, arzuladığımız gelecek hakkında dikkatlice düşünmemizi ve kanıtlara ve doğru verilere dayalı olası gelecek senaryoları için çalışmamızı gerektiriyor. Bu eğilimleri anlarsak, yeni fırsatları hayata geçirebilir ve çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda yeni araçlar, beceriler ve yetenekler uygulayabiliriz." dedi.

 

Malzeme Devrimi

 

2023'te Geleceğimizi Şekillendiren 10 Mega Trend raporu, dünyanın geleneksel kaynaklardan geleceğin malzemelerinin kullanımına geçişte bir ivmeye tanık olacağını öngörüyor. En son dijital teknolojiler, doğal malzemelerde bulunan özelliklere benzer, oldukça spesifik özelliklere sahip malzemeler oluşturmak için kullanılacaktır. Bu yeni malzemeler, Beşinci Sanayi Devrimi için yeni sınırı temsil edebilir.

 

Yeni malzemeler ve endüstriyel girdiler gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Güneş pili tasarımında daha fazla verimlilik elde etmek için tüketici ürünleri, akıllı inşaat malzemeleri, sentetik yakıtlar, çevre dostu piller ve yarı iletkenlerdeki ilerlemeler için sürdürülebilir maddeler içerebilir.

 

Ham Verinin Değerinin Düşürülmesi

 

Verilerin çoğalması, pratik uygulamanın sınırlarına ulaşacaktır. Süreç, veri gizliliği düzenlemelerinin getirilmesiyle de sınırlandırılacaktır. Fırsatlar, ortaya çıkan iş modellerine uygulanan mevcut verilerin yeni ve daha iyi kullanımında yatacaktır. Dijital mal ve hizmet ticareti, toplu verilerin sektörler ve ülkeler arasında daha fazla paylaşılmasıyla geliştirilmiş ve daha fazla ekonomik getiri sağlayan, karlı veri kullanımının bir sonraki sınırını temsil ediyor.

 

Teknolojik Güvenlik Açıkları

 

Rapordaki 3. küresel trend, internete bağlı insan ve makine sayısının artması dikkate alınarak dijital güvenlik sisteminin ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi ihtiyacının altını çiziyor. Bir Cisco raporu, 2023 yılına kadar kişi başına 3,6 küresel cihazla 5,3 milyar İnternet kullanıcısı (küresel nüfusun üçte ikisi) olacağını öngörüyor.

 

Fortune Business Insights'a göre, küresel siber sigorta pazarının 63,62 milyar ABD dolarına ulaşacağı 2029 yılına kadar %25,7'lik bir YBBO ile genişlemesi bekleniyor. Accenture, 2020 ile 2022 arasında fidye yazılımı ve gasp operasyonlarının iki kattan fazla arttığını bildirdi.

 

Enerji Sınırları

 

Uluslararası Enerji Ajansı, dünyanın enerji yatırımının 2022'deki değeri 2,4 trilyon ABD dolarına ulaştıktan sonra daha da artacağını belirtti. Karbon bazlı enerji, enerji karışımında önemli bir unsur olmaya devam edecek, ancak yatırımlardaki büyümenin neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ve dekarbonizasyon teknolojileri tarafından yönlendirilmesi muhtemel.

 

Uluslararası Enerji Ajansı ayrıca, Solar PV'nin küresel yenilenebilir kapasitenin %60'ını ve kamu hizmeti ölçeğindeki projelerin 2022'deki genel PV genişlemesinin neredeyse üçte ikisini oluşturduğunu tahmin etti.

 

Ekosistemleri Kurtarmak

 

Rapor ayrıca çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) denetimlerinin giderek daha önemli olmaya devam edeceğini öne sürüyor. Yatırımcılar, düzenleyiciler ve derecelendirme kuruluşları, büyük şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını istiyor. Avrupa tarihsel olarak liderlik etti, ancak Asya ve Amerika pazarları yetişiyor. Şirketler sadece karbon ayak izlerini azaltmak için değil, aynı zamanda net pozitif olmak için çalışıyorlar.

 

Sınırsız Dünya-Akışkan Ekonomileri

 

COVID-19 salgını, uygulamaların ticareti, para transferlerini ve işleri yönettiği süregelen bir trendi hızlandırdı. Bu trend muhtemelen hızlanacak ve milyonları sınırlar ötesinde faaliyet gösteren esnek ekonomiye çekecek.

 

Dünyanın her yerinde, eşler arası (P2P), erişim odaklı iş modelleri ortaya çıkıyor. Tüketiciler, erişim veya para karşılığında mal ödünç alma, ev kiralama veya mikro beceriler sunma konusunda artan bir iştah gösteriyor. "Gig Ekonomisi- Geleceğin ekonomik omurgası mı?" başlıklı bir örnek olay incelemesine göre, küresel esnek ekonominin 2023'te neredeyse üçte bir oranında büyüyerek 455 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

 

Dijital Gerçeklikler-Sürükleyici Sanal ve Dijital Alanlar

 

Yedinci mega trend, daha gerçekçi hale gelecek olan metaverse, oyun ve çevrimiçi sosyal etkileşimlerde. Oyun, dünya çapında kilit ekonomik sektörlerden biri haline geldi. Mevcut metaverse yatırımları yüz milyarları buluyor ve bu sadece başlangıç. Oyunlar ve çevrimiçi sosyal etkileşimler daha gerçekçi hale geldikçe ve sanal dünyadaki ürün tekliflerine bağlı hale geldikçe bu pazarlar büyümeye devam edecek.

 

Otonom Robotlarla Yaşamak

 

Rapor, artan rekabetin ve maliyetlerin düşmesinin robot üretimini artıracağını ve makinelerin ekonomik sektörlere entegrasyonunu destekleyeceğini öngörüyor. Sorumluluğun başında küçük ve orta ölçekli işletmeler gelmektedir. Global Brain Computer Interface istatistiklerine göre, üretim sektöründe robot teknolojisinin benimsenmesi pandemi sırasında hızlandı. 2028 yılına kadar 94 milyar ABD doları aşması bekleniyor. Fabrika zeminindeki küresel ortalama endüstriyel robot yoğunluğu, 2015'te 66 robota kıyasla, 2021'de 10.000 çalışan başına 126 robotla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kearney tarafından yazılan bir makaleye göre halihazırda faaliyette olan 3,5 milyon endüstriyel robot var.

 

Gelecek İnsanlık

 

Rapor, insan yaşam kalitesinin, hükümetler için eğitimi geliştirmek ve istihdam sağlayarak ve zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirerek zorlukları hafifletmek için en önemli motivasyon olduğunu vurguladı. Nüfuslar eğitim, sağlık, sosyal katılım ve nüfus artışı ile mücadele ediyor. Paylaşılan zorluklara çözümler var, ancak stratejilerin yeniden geliştirilmesi ve iş birliklerinin sürdürülebilir sosyal kalkınma için fırsatların açılmasını kolaylaştırması gerekiyor.

 

Ruh sağlığı araştırmalarına yapılan yatırımlar, etkileriyle orantılı değildir. Dünya Sağlık Örgütü'nün ruh sağlığı raporuna göre, dünya çapında ruh sağlığı araştırmalarına yılda sadece yaklaşık 3,7 milyar ABD doları harcanmaktadır. Tüm ruh sağlığı finansmanının yarısından fazlası %56'sı klinik veya uygulamalı araştırmalar yerine temel araştırmalara gidiyor.

 

Gelişmiş Sağlık ve Beslenme

 

Rapor, sağlık hizmetlerinin yanı sıra su ve gıda güvenliğinin, küresel iş birliğini güçlendirmek ve toplumları desteklemek için teknolojiyi kullanmak için ortak güdüler olmaya devam edeceğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tüm düşük ve orta gelirli ülkelerde yılda 18 milyar ABD doları yatırım yapmak, 2030 yılına kadar 2,7 trilyon ABD doları değerinde ekonomik fayda sağlayabilir.

 

Healthcare Radius'un verilerine göre hem kamu hem de özel küresel sağlık harcamalarının 2020-2024 arasında %3,9'luk bir YBBO ile artarak 2024 yılına kadar 10 trilyon ABD doları değerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'na göre dünya çapında her üç kişiden biri hala güvenli içme suyuna erişemiyor ve 3 milyar insanın el yıkama tesisleri yok. Dünya Gıda Programı'na göre 2022'de 45 ülkede 50 milyon insan açlık sınırında ve 153 milyon kişiye ulaşmak için 24,5 milyar ABD Doları gerekiyor.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303123832

Esmeralda Angun