Cumartesi 01 Nisan 2023 - 6:06:24 öö

BAE, IPU Demokrasi ve İnsan Hakları Daimî Komitesine katılıyor


MANAMA, 14 MART, 2023 (WAM) -- Parlamentolar Arası Birlik'te (IPU) Federal Ulusal Konsey (FNC) Parlamento Bölümü, IPU'nun Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen 146. Genel Kurul toplantısı ve 211. Yönetim Konseyi toplantısı kapsamında bugün düzenlenen IPU Demokrasi ve İnsan Hakları Daimî Komitesi toplantısına katıldı.

 

Tartışma, siber uzaydaki dezenformasyona ve nefret dolu ve ayrımcı içeriğe karşı mücadeleden yana olan parlamento itici gücüne odaklandı. Komite, başlangıçta bir özgürlük ve kurtuluş alanı olarak tasarlanan internetin, yıllar içinde nefret dolu, ayrımcı ve dürüst olmayan içeriğin bir deposu ve dağıtım kanalı haline geldiğini söyledi. Demokratik ideallerin zayıfladığı ve hatta bazen tartışıldığı bir dönemde, dünya çapındaki parlamentoların hem bireyleri hem de kurumları ifade özgürlüğüne tam saygı içinde koruyacak sağlam bir yasal çerçeve oluşturmaya çalışmasını sağlamak esastır.

 

FNC Parlamento Bölümü üyesi Dr. Şeyha El Tunaiji, nefret dolu içeriğin, ayrımcılığın ve çevrimiçi dezenformasyonun yayılmasında e-uzayın kötüye kullanılmasını engellemek için parlamentoların oynayabileceği temel yasama ve denetleme rolünün altını çizdi.

 

"Çevrimiçi ortamda nefret söylemi ve dezenformasyona nasıl yanıt verileceğini ve çevrim içi alandaki olası zararları sınırlamak için proaktif yasaların nasıl yürürlüğe konulacağını düşünürken parlamentoların ve yasa koyucuların uzlaşması gereken mücadeleci zorluklar var." dedi.

 

Ayrıca kast, ırk, din veya etnik kökene dayalı ayrımcılığı ve nefreti yasaklayan çeşitli yasalara dikkat çekerek BAE'nin bu konudaki deneyimini sundu.

 

Temmuz 2015'te BAE'nin, BAE'deki herkesi korumak ve böylece sosyal güvenlik kavramını yeni bir düzeye getirmek için Ayrımcılık ve Nefretle Mücadeleye İlişkin 2015 tarihli 2 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname'yi çıkardığını da sözlerine ekledi.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303138862

Esmeralda Angun