Cumartesi 23 Eylül 2023 - 4:30:53 öö

Kültür ve Gençlik Bakanlığı, UNESCO'nun G20 web seminerlerinde BAE'nin en iyi kültürel politikalarını öne çıkarıyor


ABU DABİ, 19 MAYIS, 2023 (WAM) --

Kültür ve Gençlik Bakanlığı, G20 Kültür Çalışma Grubu bünyesinde Mart-Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen web seminerlerine katılım sağlamıştır. Hindistan Cumhurbaşkanlığı Kültür Çalışma Grubu'nun bilgi ortağı olan UNESCO tarafından düzenlenen web seminerleri, bu yıl ağustos ayında yapılacak bakanlar toplantısı öncesinde BAE'nin kültürle ilgili dört önceliğe yönelik müdahalelerini sundu.

Bakanlık temsilcileri, Kültür Varlıklarının Korunması ve İadesi, Sürdürülebilir Yaşam için Yaşayan Mirastan Yararlanma, Kültürel Endüstrilerin ve Yaratıcı Endüstrilerin Teşviki ve Yaratıcı Ekonomi ve Kültürün Korunması ve Teşviki için Dijital Teknolojilerden Yararlanma konularında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Sözcüler, ilgili alanlardaki boşlukları ve zorlukları özetleyen bir bildiride, diğer katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla görüştüler ve miras, kültür ve yaratıcılığın gücünden yararlanmak için çözümler ve en iyi uygulamaları önerdiler.

Bakanlık temsilcileri, bir G20 Kültür Çalışma Grubu Görev Gücü oluşturmanın değerini ve yasa dışı insan ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere kapasite ve farkındalığı artırmak için küresel iş birliğinin önemini yinelediler. Ayrıca, kültürel veri tabanları oluşturmak ve arkeolojik alanları ve anıtları haritalamak için teknolojiyi kullanmak gibi BAE tarafından benimsenen en iyi uygulamaları vurguladılar.

Müdahale, kapasite geliştirmenin, değerli mirasın korunmasında sivil toplum arasında farkındalığın artırılmasının, iklim değişikliğinin miras alanları ve kültürel varlıklar üzerindeki etkisinin ve bu zorlukların hafifletilmesi için çok taraflı iş birliğinin önemini vurguladı.

İkinci müdahale, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmede canlı ve doğal mirasın rolüne ve BAE'nin geleneksel uygulamaları çağdaş sanat ve tasarımla nasıl dengelediğine odaklandı. Ayrıca BAE'nin kültürü eğitimin önemli bir parçası olarak nasıl yaygınlaştırdığını ve COP28 gibi kritik küresel tartışmalarda ana tema haline getirdiğini vurguladı.

Üçüncü müdahale, yaratıcı ekonomi ve BAE'nin kültürel ve yaratıcı endüstrilerini ulusal GSYİH'ya önemli katkı sağlayanlar olarak nasıl geliştirdiği ile ilgiliydi. Sözcüler, Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler için 10 yıllık Ulusal Stratejiye ışık tuttu ve G20'yi BAE'nin kültürel ve yaratıcı endüstrilerin çekirdeği olarak kapasite geliştirme ve yetenek geliştirme politika eylemi hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca sahada devam eden krizlerin hafifletilmesi ve bu sektörlerin uzun vadede sürdürülebilirlik gündemine nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgiler paylaştılar.

Son olarak BAE, kapsayıcılık ve erişilebilirlik için teknolojik avantajlardan yararlanmayı vurguladı. Kültürün dijitalleşmesinin güçlü bir savunucusu olarak BAE, kültürel ve miras deneyimlerini herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Ulus ayrıca hem bölgesel hem de küresel olarak kültür ve mirasın dijital veri korumasını savunur.

Kültürel alanda teknolojinin etik kullanımı ve dijital varlıkları siber hırsızlıktan korumanın önemi de tartışıldı.

BAE'nin G20 web seminerlerine katılımı hakkında yorum yapan Kültür ve Gençlik Bakanlığı Müsteşarı Mübarek El Nakhi, "Kültürel yolculuğumuza ilişkin görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdikleri için Hindistan Başkanlığı'na ve G20'ye teşekkür ediyorum. G20 üyeleriyle bu kritik tartışmalara katılımımız, BAE'nin küresel bir kültürel oyuncu olarak artan rolünün kanıtıdır. Liderliğimiz, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma çabamızda kültürü önemli bir araç olarak teşvik ediyor."

"Tartışmalara katılan ve BAE'nin ana akım kültüre yönelik politikalarını ekonomik büyümemizin bir motoru olarak vurgulayan Kültür ve Gençlik Bakanlığı temsilcilerini takdir etmek istiyorum. Bu tür çok taraflı angajmanlar, bilgi ve deneyimleri paylaşmak için önemli platformlardır ve BAE gelecekte de bu tartışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://www.wam.ae/en/details/1395303159966

Esmeralda Angun