IGCF 2023: BAE küresel kalkınma endekslerinde lider

IGCF 2023: BAE küresel kalkınma endekslerinde lider

ŞARİKA, 13 EYLÜL, 2023 (WAM) --

 

Abu Dhabi merkezli Trends Research & Advisory tarafından yakın zamanda yayınlanan, "Krizlerle Dolu Bir Dünyada İnsan Sermayesi Yönetimi: Küresel Ekonomik Zorlukların Işığında Zenginlik Nasıl Korunur ve Geliştirilir" başlıklı bir çalışma, BAE'nin, nüfusun sosyo-ekonomik refahının yanı sıra yaşam kalitesinin de yükselmesine katkıda bulunan eğitim ve sağlık alanındaki kamu harcamalarının sürekli gelişmesi sayesinde uluslararası insani gelişme endekslerinde üst sıralarda yer aldığını ortaya çıkardı.

 

Araştırma enstitüsü, çalışmalarının sonuçlarını Şarika Hükümeti Medya Bürosu (SGMB) tarafından düzenlenen 12. yıllık Uluslararası Hükümet İletişim Forumu'nda (IGCF 2023) sergiledi. Bugün (Çarşamba) açılışı yapılan iki günlük forum, "Bugünün Kaynakları-Yarının Zenginliği" teması altında Şarika Expo Center'da gerçekleşiyor.

 

2000-2020 yılları arasında sağlık ve eğitim alanındaki yatırım trendlerini derleyen çalışmanın en öne çıkan bulgularını sunan Trends Research and Advisory Ekonomik Araştırmalar Başkanı Mouza Almarzooqi, BAE'nin onlarca yıldır eğitim yatırımlarına öncelik verdiğini ve sağlık hizmetlerine yönelik kamu harcamalarının 2000'de %7,5'ten 2020'de %10,4'e, GSYİH payının 2000'de %1,6'dan 2020'de %3,4'e yükseldiğini vurguladı. Bu bulgular BAE'nin eğitim kalitesini artırma konusundaki kararlılığını ve herkese sürekli öğrenme fırsatları sağlama konusundaki başarılı çabalarını doğrulamaktadır.

 

Çalışma aynı zamanda eğitim ve öğretime yapılan sürekli ve kaliteli yatırımların insan sermayesini ekonomik krizlerden koruyan bir kalkan görevi gördüğünü ve onlara iyi sağlık hizmetleri sunarak çalışma çağındaki nüfusun artmasının sonuçta bir ülkenin ekonomik kapasitesini artırdığını da doğruladı.

 

Çalışma, hükümetlerin nüfus sağlığına yaptığı harcamaların, pandemi gibi kıtalararası krizler yaşandığında insan sermayesini korumak olan daha büyük bir amaca yönelik bir araç olduğunun altını çizerek beşerî sermaye endekslerinin iyileştirilmesinde, dolayısıyla kişi başına düşen gelirin artırılmasında ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında özel sektörün rolünün desteklenmesinin önemini vurguladı. Araştırmaya göre BAE'de 2010'dan 2020'ye kadar insan sermayesi endeksi 2010'da 0,62'den 2017'de 0,65'e, 2020'de ise 0,67'ye yükseldi.

 

Sunum ayrıca bu çalışmanın ortaya koyduğu çeşitli önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi. Bunlar arasında ekonomideki kamu ve özel harcamaların insana yatırıma yönlendirilerek etkinliğinin arttırılması da yer alıyor. Ayrıca BAE ekonomisinde eğitim ve sağlık alanındaki kamu harcamalarının etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve kriz sırasında acil durum desteği sağlamada bankacılık sektörünün rolünün ve sosyal fonların desteklenmesini tavsiye etti.

 

Çalışma, uzun vadede insan sermayesini korumak için başarılı uluslararası deneyimlere dayalı ulusal planların geliştirilmesini önermektedir. Ayrıca, üretim faaliyetlerindeki teknolojik ilerlemeyi dikkate alarak eğitim ve öğretim harcamalarının geliştirilmesini ve becerilerin geliştirilmesini de tavsiye etmektedir. Çalışma, BAE ekonomisinde yerelleştirilmiş üretken işlerin genişletilmesini sağlayacak teknoloji yerelleştirme programlarının geliştirilmesinde daha fazla ivme sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, beşerî sermayenin yaygın uluslararası ekonomik dalgalanma ve krizlerin üstesinden gelmesini sağlayacak politikaların geliştirilmesini tavsiye etmektedir.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303196981