Küba Büyükelçisi: G77+Çin, COP28 başarısına katkıda bulunmayı hedefliyor

Küba Büyükelçisi: G77+Çin, COP28 başarısına katkıda bulunmayı hedefliyor

ABU DABİ, 17 EYLÜL, 2023 (WAM) --

Küba'nın BAE Büyükelçisi Norberto Carlos Escalona Carrillo, BAE'nin "karşılaştığımız iklim krizine somut ve ölçülebilir eylemlere dayalı gerçek çözümler sağlayan bir COP elde etme" çabasını övdü.

Büyükelçi Carrillo, Emirlikler Haber Ajansı'na (WAM) yaptığı açıklamalarda COP28'in başarısı ve sürdürülebilir ekonomik modele geçişin hızlandırılması için düşük karbonlu ve hızlı büyüyen bir ekonomiyle, dönüştürücü ve adil bir şekilde birlik ve uluslararası iş birliğine verdikleri önem açısından organizatörlerin ifade ettiği vizyonun net olduğunu ifade etti.

COP28 Eylem Gündemi'nin aynı zamanda yaşamları ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için pratik çözümlere yatırım yaparak uyum sağlama, ekosistemleri koruma, iklime dirençli gıda sistemleri ve en savunmasız toplulukları koruma ve güçlendirme konularında işbirlikçi eylemleri harekete geçirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Büyükelçi Carrillo, Küba Cumhuriyeti'nin, G77+Çin geçici Başkanlığını üstlenmiştir. Bu, 2023'te gerçekleştirilecek çoklu ve ilgili çok taraflı süreçlerde Grubun birliğini, varlığını ve nüfuzunu pekiştirme kararlılığını yansıtmakta olduğunu belirtti.

Küba, G77+Çin geçici Başkanlığının bir parçası olarak, Grubun Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesini 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Havana'da "Mevcut kalkınma zorlukları: Bilim, Teknoloji ve Yeniliğin Rolü" teması altında düzenledi. ”

Bu arzunun bir sonucu olarak Büyükelçi Carrillo, ülkesinin 2023 yılında G77+Çin'i eğitim, kültür, turizm ve çevre alanlarında bir araya getirdiğini ve bu konuların her biri hakkında uluslararası konferanslar sırasında toplantılar düzenlediğini vurguladı.

"Toplantılar, Grup üyeleri arasındaki koordineli eylem ve iş birliğinin önemini vurgulayarak, ortak ilgi alanlarını tartışmamıza, ortak zorlukları belirlememize ve bunlarla yüzleşmek için eylemler önermemize olanak sağladı. Küba, görev süresi boyunca üye ülkeler arasında tıp, eğitim, biyoteknoloji ve iklim değişikliği alanlarında işbirliği projelerini desteklemiştir." dedi.

Büyükelçi Carrillo, Küba'nın geçici G77+Çin Başkanlığı'nın en önemli eylemlerinden birinin, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez tarafından 15-16 Eylül 2023'te Havana'da toplanan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olduğunu söyledi. Zirve gündeminin, Devlet ve/veya Hükümet başkanlarına, kalkınma zorluklarına yanıt vermek için bilginin kullanımı ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin geliştirilmesiyle bağlantılı mevcut sorunlara ilişkin vizyonlarını ifade etmelerine olanak tanıyacağını kaydetti.

"Zirve, günümüz dünyasında bu konuların önemini kabul eden, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik uçurumların kapatılması çağrısında bulunan ve bu konularda uluslararası iş birliğini teşvik eden bir siyasi deklarasyon benimseyecektir." dedi.

Büyükelçi Carrillo, BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Meryem Almheiri liderliğindeki bir heyetle temsil edilen BAE'nin Zirveye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Carrillo, COP28 Başkanlığı ve G77+Çin Başkanlığı, çevresel konulardaki zorluklar ve hedeflerin yanı sıra uluslararası iş birliğine dayalı olarak sürdürülebilir bir kalkınma yoluna olanak tanıyan acil eylemlerin üstlenilmesi ihtiyacı konusunda ortak bir vizyonu paylaşmakta olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Carrillo, Küresel Güney ülkelerini en fazla ilgilendiren yönler üzerinde fikir birliğine varmanın önemini göz önünde bulundurarak Küba'nın COP28 çerçevesinde G77+ Çin liderleriyle bir toplantı yapılmasını önerdiğini, böylece grubun zirvesine ev sahipliği yapan ilk COP olmayı önerdiğini söyledi.

"Bu toplantı, grubun sesinin duyulması ve konuyla ilgili ilgilerinin konumlandırılması için eşsiz bir fırsat teşkil ediyor. Grubun iklim değişikliğinin dayattığı acil zorluklar karşısında birliği ve koordineli eylemi, güney ülkelerinin yararına somut eylemleri teşvik etmek için hayati önem taşıyor." dedi.

Büyükelçi Carrillo, G77+Çin'in fikir birliğinin olduğu konularda sağlam konumunu güçlendirmenin ve COP28'in başarılı gelişimine katkıda bulunmanın çıkarlarımıza uygun olduğunu belirtti.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://www.wam.ae/en/details/1395303197802