Pazartesi 02 Ekim 2023 - 12:52:58 ös

Hamid El Zaabi'den WAM'a BAE, ilk yarıda kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede önemli ilerleme kaydetti

  • من المصدر
  • من لمصدر

ABU DABİ, 18 EYLÜL, 2023 (WAM) --

Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (EO AMLCTF) İcra Dairesi Genel Müdürü Hamid El Zaabi, BAE'nin, 2023'ün ilk yarısında kaydedilen AML/CFT ilerlemesine ilişkin kapsamlı bir incelemeyi tamamladığını ve bunun genel anlamda önemli bir iyileşme gösterdiğini ortaya çıkardı.

Emirlikler Haber Ajansı'na (WAM) yaptığı açıklamada El Zaabi, incelemenin sonucunun BAE ulusal AML/CFT sisteminin sağlamlığını, duyarlılığını ve etkinliğini gösterdiğini vurguladı. Bu dönemde BAE, Ulusal Eylem Planını ve Ulusal AML/CTF Stratejisini uygulamaya devam etti ve yasadışı finansmanla mücadele ve küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik gündemini kararlılıkla takip ediyor.

Bu çabaların, STR'ler/SAR'lar, yaptırım eylemleri, denetleyici makamlar tarafından yapılan denetimler ve el koymalar dahil olmak üzere temel performans göstergelerini önemli ölçüde artırdığını belirtti. Ayrıca BAE'nin Mart 2023'ten Temmuz 2023'ün ortasına kadar 1,309 milyar AED'den fazla paraya başarıyla el koyduğuna dikkat çekerek finansal sistemini güçlendirme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.

El Zaabi, BAE'nin kara para aklamayı ve terör finansmanını tespit etmek, araştırmak ve anlamak için uzun vadeli, sürdürülebilir AML/CTF yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve uluslararası iş birliğini genişletmeye devam edeceğini vurguladı.

"BAE'nin Avrasya Grubu genel kuruluna katılımını, Asya/Pasifik Grubu genel kurulunda resmi gözlemci statüsü verilmesi izledi. Yerel düzeyde, BAE FIU, 170 üye Mali İstihbarat Birimi (FIU)arasında bilgi, bilgi ve iş birliği alışverişini kolaylaştıran küresel bir kuruluş olan Egmont Grubunun Abu Dabi'deki 2023 yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı. Yılın 2. yarısında olumlu ilerlememizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

EO AMLCTF Genel Müdürü, ilk çeyreğin başarısının, EO AML/CTF liderliğindeki bir BAE delegasyonunun ilk kez Asya/Pasifik Grubu (APG) ve Avrasya Grubu (EAG) olmak üzere iki FATF Tarzı Bölgesel Organın genel kurullarına katılımını içerdiğini söyledi.

Finansal Kurumlar (FI) ve Belirlenmiş Finansal Olmayan İşletmeler ve Meslekler (DNFPB) denetçilerinin 199 milyon AED'den fazla toplu para cezası uyguladığını ekledi. BAE ayrıca Mart 2023'ten Temmuz 2023 ortasına kadar 1.309 milyar AED'nin (yaklaşık 356.000.000 ABD Doları) üzerinde bir miktara başarıyla el koydu.

BAE'nin 2023'ün 1. çeyreğinden 2. çeyreğine kadar toplam STR'lerde %17'lik bir artış bildirdiğini belirtti. Bu dönemde DNFBP başvuruları %14, DPMS başvuruları ise %23 arttı.

El Zaabi, 2023'ün ikinci çeyreğinde denetim sayısının (69.407), 2023'ün ilk çeyreğine göre %108 artışla 2022'deki toplam denetim sayısını (67.097) aştığını açıkladı.

Hedefli Mali Yaptırımlar (TFS) ve Teröristlerin ve Nükleer Silahların Yayılmasının Finansmanı (PF/TF) ile ilgili STR'ler/SAR'lara ilişkin özel sektörün FIU'ya raporlamasının arttığını belirtti. Mart-Haziran 2023 istatistikleri, önceki raporlama dönemine göre yaklaşık %93'lük bir artış olduğunu gösteriyor.

Mart 2023'ten bu yana, Kontrol ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme İdari Ofisi'nin (EOCN), TF/PF konusunda yaklaşık 4.000 özel ve kamu sektörü profesyoneli için dört eğitim oturumu düzenlediğini söyledi.

EO AMLCTF Genel Müdürü'ne göre BAE, mali ve organize suçla mücadele için uluslararası iş birliğine öncelik vermeye devam ediyor. Bu, BAE ile diğer yargı bölgeleri arasındaki birçok yüksek profilli soruşturma, tutuklama ve suçluların iadesi anlaşmalarını içermektedir.

BAE'nin, Adalet Bakanlığı'nın cezai konularda uluslararası adli iş birliği kılavuzunda belirttiği çabalar doğrultusunda 45 Karşılıklı Adli Yardımlaşma anlaşmasını (MLA) başarıyla imzaladığını da sözlerine ekledi. Türkiye Cumhuriyeti ile bir MLA anlaşması imzalanmış olup, yeni anlaşmalar da geliştirilmektedir.

BAE'nin, ticarete dayalı kara para aklamayı (ML), 3. taraf ML'yi, yabancı öncül suçları ve uluslararası kolaylaştırıcıları hedef alan giden MLA taleplerine ve diğer taleplere odaklandığını belirtti. Mart 2023'ten Temmuz 2023 ortasına kadar BAE'nin 34 yabancı ülkeye 82 giden MLA talebi gönderdiğini açıkladı. 2022'de BAE, 72 ülkeye 290 giden MLA talebi gönderdi. 2023'ün ilk yarısında BAE, 40'tan fazla yargı bölgesine 119 giden MLA talebi gönderdi.

2023'ün ilk yarısında BAE'nin 202 MLA talebi aldığını ve 130 MLA talebine (yaklaşık %73) yanıt verdiğini belirtti. Bu, 2022'de görülen olumlu eğilimleri sürdürüyor.

EO AMLCTF Genel Direktörüne göre BAE, FI'lerin ve DNFBP'lerin AML/CFT gereklilikleriyle uyumlu olmasını sağlamak için ülke çapında ve bölgesel denetleyicilerin kapasitesini artırmak için önemli kaynaklar yatırıyor. Şubat ayından Temmuz 2023'e kadar BAE'nin kamu ve özel sektörde 18.000'den fazla personele ulaşan 12 oturum düzenleyerek sosyal yardım ve farkındalık yaratma girişimlerini yoğunlaştırmaya devam ettiğini ekledi.

14 Temmuz'a kadar MOE'nin yüksek riskli DNFBP'lerin yerinde tam kapsamlı denetimlerinin %52'sini (3.360'tan 1.737'si) tamamladığını ve sektörlerin riskleri ve büyüklüğüne göre bu yerinde denetimlere öncelik verdiğini belirtti. FI'ler ve DNFBP'lerin denetçilerinin, 2023'ün ilk yarısı için 199 milyon AED tutarında toplu para cezası verdiğini ve bunun 2022 (76,2 milyon AED), 2020 (8,4 milyon AED) ve 2019 (800.000 AED) yıllarının toplamını aştığını açıkladı.

Mart 2023 ile Haziran 2023 arasında CBUAE'nin bu yıl 30 yerinde incelemeyi tamamladığını ve 57 yerinde incelemeyi tamamladığını belirtti. Mevcut raporlama döneminde gerçekleştirilen denetimler, 385 iyileştirici eylemin belirlenmesiyle sonuçlandı ve CBUAE tarafından düzenlenen kuruluşlara 28 İyileştirici Azaltma Planı yayınlandı.

El Zaabi, denetleyici otoritelerin insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam ettiğini açıkladı.

El Zaabi'ye göre BAE'nin karapara aklama suçlarını etkili bir şekilde soruşturma ve hızla orantılı yaptırımlar uygulama sistemi, daha fazla suç davranışını caydırmak için gelişmeye ve geliştirilmeye devam ediyor. Bu çabalar, ek soruşturma araçlarının uygulanmasını ve geliştirilmiş soruşturma yöntem ve tekniklerini içermektedir.

Mart ile Temmuz 2023 ortası arasında BAE'nin büyük ölçekli, karmaşık karapara aklama vakalarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara öncelik verdiğini ekledi. Bu dönemde ilgili soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından ulusal çapta 183 ML davası başlatıldı.

El Zaabi, yeni para aklama davalarından 51 vakanın FIU yayılımlarına dayandığını, 164 vakanın Savcılar (PP) tarafından adli olarak soruşturulduğunu ve 99 vakanın bu inceleme döneminde Mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

BAE'nin Mart 2023 ile Temmuz 2023 ortası arasında kara para aklama davalarında %92,1 mahkûmiyet oranını koruduğunu ve aynı dönemde 76 mahkûmiyet aldığını belirtti. Polis soruşturmalarının yaklaşık %45,3'ü, gelen MLA talepleri, FIU'den FIU'ye ve polis-polis iş birliği gibi resmi ve gayri resmi uluslararası iş birliği tarafından oluşturuldu.

Yasadışı gelirlere el konulmasının, suç fonlarına el konulmasını ve mali sisteme tekrar girmesinin engellenmesini sağlayarak, daha fazla suç faaliyetini caydırmak amacıyla ilgili makamlar için yüksek bir öncelik olduğunu belirtti.

EO AMLCTF Genel Müdürü, 2023'ün ilk yarısında BAE'nin, mali istihbaratın, para aklama ve TF soruşturmalarına etkili bir şekilde yardımcı olmak için ilgili makamlar arasında nasıl etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. BAE, FIU'nun yeteneklerini ve verimliliğini artırmak için önemli yatırımlar yaptı ve mali suçların kovuşturulmasında önemli gelişmeler görüyor.

FIU'nun uyumluluk, bankacılık, kolluk kuvvetleri ve soruşturmalar konularında ilgili deneyime sahip son derece deneyimli profesyonelleri işe alarak ekibi geliştirmeye büyük yatırım yaptığını belirtti.

El Zaabi, 183 yeni para aklama vakasının ilgili soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından ulusal düzeyde yönlendirildiğini, bunun da soruşturma ve kovuşturma makamlarının diğer bilgi kaynaklarını kullanma ve Paralel Mali Soruşturmalar yürütme kapasitesini daha da artırdığını vurguladı.

FIU'nun yabancı FIU'den analiz bilgileri içerdiğini ve soruşturma ve kovuşturma yetkililerine yüksek riskli karapara aklama tehditlerini sürekli olarak takip etmeleri için mali istihbarat sağladığını söyledi. Ayrıca yabancı FIU ve uluslararası paydaşlarla yapılan toplantılar arttı.

El Zaabi, BAE'nin TF ve PF risklerini ciddiye aldığını vurguladı. Yüksek öncelikli çaba ve faaliyetler, terörü finanse edenlerin fon toplamasının engellenmesini ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla uğraşan kurum ve bireylerin UNSCR'lere uygun olarak bunu yapmasının engellenmesini sağlar.

Kendisi, EOCN'nin TF/PF konusunda özel ve kamu sektörlerine kapsamlı erişim sağlamaya öncelik vermeye devam ettiğini kaydetti. Mart 2023'ten bu yana, esas olarak uluslararası CPF yükümlülüklerine, uyumlulukla ilgili en iyi uygulamalara ve tipolojilere odaklanan dört eğitim oturumu gerçekleştirildi ve 4.000 katılımcının katılımıyla gerçekleşti.

TFS PF/TF'nin ve ilgili STR'lerin/SAR'ların FIU'ya özel sektör raporlamasının son iki raporlama dönemine kıyasla arttığını açıkladı. Mart-Haziran 2023 arasındaki istatistikler, son iki raporlama dönemine (sırasıyla Temmuz-22 Ekim ve 22 Kasım-23 Şubat) kıyasla STR'lerde yaklaşık %93 ve %96'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Bu, artan ve sürdürülebilir bir eğilimin göstergesidir.

Denetleyicilerin ve tüm AML/CFT yetkililerinin, Ekim 2022'de başlatılan ikinci Ulusal Risk Değerlendirmesini güncellemek için devam eden süreci aktif olarak koordine ettikleri ve katıldıkları sonucuna vardı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://www.wam.ae/en/details/1395303198526

Esmeralda Angun